Zasady określania wartości nieruchomości metodyczne i prawne

65,00 

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Spis treści

WSTĘP 

1. Uwarunkowania wyceny nieruchomości
2. Podstawowe określenia przedmiotu wyceny
3. Rodzaje wartości

Rozdział I
SPOSOBY OKREŚLANIA WARTOŚCI

1. Klasyfikacja podejść, metod i technik szacowania
2. Podejście porównawcze
2.1. Metoda porównywania parami
2.2. Metoda korygowania ceny średniej
2.3. Metoda analizy statystycznej rynku
3. Podejście dochodowe
3.1. Metoda inwestycyjna
3.2. Metoda zysków
3.3. Technika kapitalizacji prostej
3.4. Technika dyskontowania strumieni dochodów
4. Podejście kosztowe
4.1. Metoda kosztów odtworzenia
4.2. Metoda kosztów zastąpienia
4.3. Techniki szacowania w podejściu kosztowym
4.3.1. Technika szczegółowa
4.3.2. Technika elementów scalonych
4.3.3. Technika wskaźnikowa
5. Podejście mieszane
5.1. Metoda pozostałościowa
5.2. Metoda kosztów likwidacji
5.3. Metoda wskaźników szacunkowych gruntu
6. Procedura określania wartości
6.1. Metodyczne podejście do wyceny nieruchomości
6.2. Główne elementy procedury wyceny i określania wartości
6.2.1. Przedmiot i zakres wyceny
6.2.2. Podstawy prawne wyceny
6.2.3. Daty istotne w procesie wyceny i ich rola
6.2.4. Główne czynności wyceny i szacowania

Rozdział II
OPERAT SZACUNKOWY

Rozdział III
CELE SZACOWANIA

1. Podział celów na grupy
2. Cele wynikające z przepisów prawnych

Rozdział IV
UPRAWNIENIA DO SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

1. Kto może szacować nieruchomości?
2. Regulacje prawne
2.1. Rzeczoznawstwo majątkowe
2.2. Uprawnienia zawodowe
2.3. Komisja kwalifikacyjna
2.4. Postępowanie kwalifikacyjne
3. Zestawienie przepisów prawnych niezbędnych rzeczoznawcom majątkowym

Rozdział V
UREGULOWANIA DOTYCZĄCE PROCEDUR OKREŚLANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

1. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami
3. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
4. Ustawa o podatku dochodowym od spadków i darowizn
5. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
6. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
7. Przepisy dotyczące zabezpieczenia wierzytelności
8. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
9. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
10. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
11. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
12. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej
13. Ustawa o autostradach płatnych
14. Uregulowania wynikające z przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości
15. Ustawa o lasach

16. Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
17. Ustawa – Prawo ochrony środowiska
18. Ustawa – Prawo wodne
19. Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości po wojskach Federacji Rosyjskiej
20. Ustawa o ochronie przyrody
21. Przepisy dotyczące aktualizacji wartości środków trwałych
22. Przepisy dotyczące spółdzielni mieszkaniowych
23. Ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
24. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
25. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
26. Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów
27. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

Rozdział VI
ETYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Etyka i odpowiedzialność zawodowa
2. Odpowiedzialność cywilna
2.1. Zasady odpowiedzialności cywilnej
2.2. Skutki niewykonania dzieła wyceny
2.3. Konsekwencje
3. Odpowiedzialność karna

Rozdział VII
STANDARDY ZAWODOWE

Informacje dodatkowe

Autor

R. Cymerman, A. Hopfer, L.Kotlewski

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zasady określania wartości nieruchomości metodyczne i prawne”