Zarządzanie nieruchomościami

Wprowadzona z początkiem 2014 roku deregulacja zawodów uwolniła jeden z popularnych zawodów, jakim jest zarządca nieruchomości. Dostęp do wykonywania tego zawodu stał się o wiele łatwiejszy. W związku z uwolnieniem zawodu zarządcy nieruchomości stworzyliśmy więc nowy kurs Zarządzania Nieruchomościami.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie zarządzania nieruchomościami, niezbędną do pracy w charakterze administratora/zarządcy nieruchomości. Kurs daje podstawy, które zapewnią skuteczność i bezpieczeństwo zarządcom, jak również satysfakcję z fachowo wykonywanych usług. Program kursu obejmuje ogół wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i rachunkowości, budownictwa, psychologii oraz zagadnień ściśle powiązanych z zarządzaniem różnymi rodzajami nieruchomości.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZ KURS 

 • jesteśmy liderem na rynku, działamy w tej branży od lat,
 • ponieważ mamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z gospodarką nieruchomościami,
 • nasze kursy łączą wiedzę teoretyczną z praktyczną w rezultacie – przygotowują do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości,
 • ponadto słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców,
 • bieżąca ewaluacja szkoleń pozwala uwzględnić Państwa sugestie dotyczące jakości prowadzonych kursów,
 • przyjazna i partnerska atmosfera sprawia, że nauka staje się przede wszystkim łatwa i przyjemna,
 • współpracujemy z Federacją Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości, która daje możliwość uzyskania dodatkowej licencji FPPRN. Koszt uzyskania licencji to 300 zł. (egzamin 210 zł, licencja 90 zł). Osoby, które uzyskają licencję zarządcy zostaną wpisane do rejestru zarządców rekomendowanych przez FPPRN.

CEL SZKOLENIA


Tylko u nas skutecznie nauczysz się jak:

 • zawierać umowy,
 • sporządzać plan zarządzania nieruchomością,
 • przejąć nieruchomość do zarządzania,
 • dokonywać analizy stanu technicznego i kondycji finansowej nieruchomości oraz podnieść jej standard,
 • rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami.

Ponadto zapoznasz się z funkcjonowaniem rynku nieruchomości oraz prawami nim rządzącymi.

UCZESTNICY

 • Osoby chcące rozpocząć pracę jako administrator/zarządca nieruchomości
 • Zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • Członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • Zarządcy/administratorzy różnych rodzajów nieruchomości,
 • Rzeczoznawczy majątkowi i pośrednicy w obrocie nieruchomościami, chcący poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania nieruchomościami 

WYKŁADOWCY


Zarządcy licencjonowani – praktycy z dużym doświadczeniem, pracownicy wyższych uczelni i prawnicy zajmujący się rynkiem nieruchomości.

KOSZTY I TERMINY

MiastoCenaTermin
rozpoczęcia
Cena
promocyjna
Promocja
ważna do:
e-learning* (webinarium)1150 zł2024-09-281050 zł2024-09-20
Gdańsk1150 zł2024-09-281050 zł2024-09-20
Katowice1150 zł2024-09-281050 zł2024-09-20
Kraków1150 zł2024-09-281050 zł2024-09-20
Łódź1150 zł2024-09-281050 zł2024-09-20
Poznań1150 zł2024-09-281050 zł2024-09-20
Szczecin1150 zł2024-09-281050 zł2024-09-20
Warszawa1150 zł2024-09-281050 zł2024-09-20
Wrocław1150 zł2024-09-281050 zł2024-09-20
Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu. Wystarczy dostęp do komputera i Internetu, a możesz wziąć udział w kursie w każdym dogodnym dla Ciebie miejscu.

Jak prowadzone są zajęcia online:

Zajęcia prowadzone są na żywo przez internet. Szkolenie online zwiększa możliwość, bycia obecnym na każdych zajęciach. Główną zaletą webinarium jest to że ma on charakter wykładu, jednak z interakcjami. E-learning przede wszystkim zapewnia możliwość komunikowania się z wykładowcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy internetowej z prowadzącym i pozostałymi uczestnikami szkolenia.

OPŁATY I BONIFIKATY

Koszt uzyskania licencji to 300 zł. (egzamin 210 zł, licencja 90 zł)

Nr konta: Santander Bank Polska S.A.  77 1500 1706 1217 0000 1464 0000

CZAS TRWANIA

Kurs obejmuje 60 godzin zajęć w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym, w sposób nie kolidujący z pracą zawodową. Są to trzy 2-dniowe zjazdy (sobota, niedziela) w odstępach co 1-2-3 tygodnie.

PROGRAM


I. Status prawny zarządcy nieruchomości (4 godz.)

 • Podstawy prawne wykonywania zawodu zarządcy – zakres czynności zarządcy, obowiązki, odpowiedzialność cywilna.
 • Uznawanie kwalifikacji zawodowych na terenie Unii Europejskiej.
 • Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości

II. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami (3 godz.)

 • Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w RP.
 • Prawa i obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.
 • Zarządzanie firmą, obsługa klienta.

III. Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości (2 godz.)

IV. Elementy wiedzy prawnej i ekonomicznej (12 godz.)

 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości.
 • Elementy finansów i rachunkowości.
 • Źródła informacji o nieruchomościach.
 • Ustalanie stanu prawnego nieruchomości.

V. Techniczne aspekty zarządzania (5 godz.)

 • Eksploatacja nieruchomości.
 • Ocena stanu technicznego.
 • Przeglądy techniczne i remonty.

VI. Umowa o zarządzanie nieruchomością (4 godz.)

 • Geneza i charakter prawny umowy.
 • Identyfikacja stron umowy.
 • Zakres usług.
 • Kształtowanie treści.
 • Rodzaje umów.

VII. Poszukiwanie klientów, narzędzia pracy zarządcy (6 godz.)

 • Sposoby pozyskiwania nieruchomości do zarządzania.
 • Określanie potrzeb klienta.
 • Narzędzia pracy zarządcy. 
 • Marketing i psychologia w zarządzaniu.

VIII. Zarządzanie nieruchomościami w praktyce (15 godz.)

 • Przejmowanie nieruchomości w zarządzanie.
 • Zawieranie umów (najem i dzierżawa, dostawa mediów itp.).
 • Obsługa rachunkowo-księgowa.
 • Czynności administrowania nieruchomością, zarządzanie dokumentacją.
 • Regulaminy rozliczeń mediów, funkcjonowania nieruchomości, porządku domowego.
 • Sporządzanie raportów.
 • Podatki i opłaty związane z nieruchomościami.
 • Plan zarządzania nieruchomością w teorii i praktyce.

IX. Specyfika zarządzania różnymi typami nieruchomości (7 godz.)

 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi. 
 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi.
 • Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi.

X. Rozwój zawodowy zarządcy (2 godz.)

 • Doradztwo na rynku nieruchomości.

DODATKOWE INFORMACJE

Każda edycja kursu zarządzania rejestrowana jest w Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Zgłaszając się na kurs wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do FPPRN.

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej. Zgłoszenie nie zobowiązuje do uczestnictwa w kursie. Osobom, od których otrzymamy zgłoszenie, będziemy przekazywać dalsze informacje w sprawie kursu.