Promocja!

Rzeczoznawstwo Majątkowe. Wzory operatów szacunkowych

20,00 

20 w magazynie

Kategoria:

Opis

Rzeczoznawstwo Majątkowe. Wzory operatów szacunkowych

Opracowanie przeznaczone jest w szczególności dla kandydatów do zawodu rzeczoznawcy majątkowego, odbywających roczną praktykę zawodową, w ramach której obowiązani są wykonać 15 operatów szacunkowych.
Zasady i warunki odbywania praktyki zawodowej, a także regulamin organizacji tych praktyk, ich program oraz sposób dokumentowania jej odbycia, określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. Nr 31, poz. 189 z późn. zm.).
W ramach praktyki zawodowej kandydat do zawodu rzeczoznawcy majątkowego, samodzielnie sporządza 15 operatów szacunkowych pod kierunkiem uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, przy zastosowaniu różnych podejść, metod i technik wyceny.

Niniejsze opracowanie proponuje układ operatu oraz sposób wyceny zgodny z aktualnym stanem prawnym. W zakresie dotyczącym redakcji opracowania podano, co powinno być treścią poszczególnych rozdziałów operatu szacunkowego:

 • przedmiotu i zakresu wyceny,
 • celu wyceny,
 • podstaw formalnych i merytorycznych wyceny,
 • źródeł danych merytorycznych,
 • określenia dat istotnych w operacie,
 • opisu nieruchomości (w tym: stanu prawnego, przeznaczenia w m.p.z.p., lokalizacji oraz stanu technicznego, budowlanego i użytkowego),
 • wyboru sposobu wyceny,
 • analizy i charakterystyki rynku nieruchomości,
 • określenia wartości nieruchomości z zastosowaniem obowiązujących podejść, metod i technik,
 • przedstawienia wyniku końcowego wyceny z uzasadnieniem,
 • klauzul i zastrzeżeń,
 • załączników.

 

Szczególna uwaga została skierowana na warsztat rzeczoznawcy i podanie praktycznych wskazówek jak:

 • utworzyć zbiór nieruchomości podobnych,
 • określić cechy nieruchomości i stopnie ich oceny,
 • wyznaczyć trend czasowy zmiany cen i skorygować ceny transakcyjne ze względu na upływ czasu,
 • obliczyć wagi tych cech stosując zasadę „ceteris paribus”,
 • wyznaczyć wielkość poprawek kwotowych (metoda porównywania parami),
 • obliczyć wartość średnią po uwzględnieniu poprawek kwotowych (metoda porównywania parami),
 • określić granice sumy współczynników korygujących (metoda korygowania ceny średniej),
 • wyznaczyć współczynniki korygujące i ich sumę dla nieruchomości wycenianej (metoda korygowania ceny średniej),
 • obliczyć dochód netto (podejście dochodowe), – obliczyć współczynnik kapitalizacji lub stopę kapitalizacji albo stopę dyskonta (podejście dochodowe),
 • obliczyć wartość nieruchomości,
 • przedstawić wynik końcowy wyceny wraz z uzasadnieniem.

SPIS TREŚCI

I. Od Autora
II. Wprowadzenie
III. Strona tytułowa operatu szacunkowego sporządzona dla celów praktyki zawodowej
IV. Wyciąg z operatu szacunkowego
V. Spis treści operatu szacunkowego
VI. Treść operatu szacunkowego
1. Przedmiot i zakres wyceny
1.1. Przedmiot wyceny
1.2. Zakres wyceny
2. Cel wyceny
3. Podstawy opracowania
3.1. Podstawa formalna
3.2. Podstawy materialno-prawne
3.3. Podstawy metodyczne
3.4. Źródła danych merytorycznych
4. Określenie dat istotnych dla operatu
5. Opis stanu nieruchomości
5.1. Stan prawny
5.2. Przeznaczenie nieruchomości w m.p.z.p.
5.3. Lokalizacja
5.4. Opis działki gruntowej
5.5. Opis budynku
5.6. Opis lokalu
6. Wybór sposobu wyceny
7. Analiza i charakterystyka rynku
7.1. Określenie rodzaju nieruchomości, obszaru i okresu analizy
7.2. Określenie cech rynkowych i stopni ich oceny
7.3. Zbiór nieruchomości podobnych
8. Określenie wartości nieruchomości
Podejście porównawcze
– Metoda porównywania parami
– Metoda korygowania ceny średniej
Podejście dochodowe
– Metoda inwestycyjna
– Technika kapitalizacji prostej
– Technika dyskontowania strumieni dochodów
Podejście kosztowe
– Metoda kosztów odtworzenia
– Metoda kosztów zastąpienia
– Technika szczegółowa
– Technika elementów scalonych
– Technika wskaźnikowa
Podejście mieszane
– Metoda kosztów likwidacji
– Metoda pozostałościowa
9. Klauzule i zastrzeżenia
10. Załączniki
VII. Błędy najczęściej występujące w operatach wykonywanych w ramach praktyki zawodowej
VIII. Bibliografia
IX. Przykłady operatów szacunkowych
Operat szacunkowy nieruchomości lokalowej – podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej
Operat szacunkowy nieruchomości zabudowanej – podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej
Operat szacunkowy nieruchomości lokalowej – podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, technika kapitalizacji prostej
Operat szacunkowy nieruchomości lokalowej – podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, technika dyskontowania strumieni dochodów
Operat szacunkowy nieruchomości gruntowej – podejście mieszane, metoda kosztów likwidacji

 


Tytuł: Rzeczoznawstwo Majątkowe. Praktyka zawodowa kandydata. Wzory operatów szacunkowych
Autor: Jerzy Walicki
Wydawnictwo: Towarzystwo Oświatowe Profil
Rok wydania: 2013
Format: 16.7 x 23.9 x 0.7 cm
Objętość: 120 str.
Waga: 222 g.
Oprawa: miękka
Stan: nowy

Informacje dodatkowe

Waga 220 g
Wymiary 25 × 15 × 1 cm
Autor

dr Jerzy Walicki

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rzeczoznawstwo Majątkowe. Wzory operatów szacunkowych”