Wycena

Wycena nieruchomości

Towarzystwo Oświatowe Profil, poza działalnością dydaktyczną, zajmuje się również profesjonalną wyceną nieruchomości. Dzięki temu, że od ponad 20 lat wyceniamy wszelkie rodzaje nieruchomości, zdobyliśmy cenne doświadczenie, które dziś przekłada się na najwyższą jakość świadczonych usług.

WYCENIAMY:

 • nieruchomości komercyjne, przemysłowe, rolne, leśne i mieszkaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • maszyny i urządzenia,
 • pojazdy, maszyny budowlane,
 • wartości niematerialne i prawne

DLA KOGO WYCENIAMY:

dla firm:

 • wycena wartości przedsiębiorstw,
 • wycena maszyn, urządzeń i pojazdów,
 • wycena środków trwałych dla potrzeb podatkowych i bilansowych,
 • wycena poniesionych nakładów,
 • analiza rynku nieruchomości i opłacalności inwestycji,
 • doradztwo prawne i inwestycyjne,
 • wycena wartości niematerialnych i prawnych,
 • wycena znaków firmowych dla potrzeb rachunkowości, w tym amortyzacji,
 • ekspertyzy stanu technicznego budynków i budowli,
 • określanie wartości aportów,
 • określanie wartości nakładów.

dla osób fizycznych:

 • wycena wartości nieruchomości dla wszelkich celów (m.in. dla potrzeb sprzedaży, ustalenie podatku od spadku i darowizn),
 • zabezpieczania wierzytelności banków (kredytów),
 • zniesienia współwłasności,
 • wycena nieruchomości położonych za granicą (np. mienie zabużańskie),
 • uzyskania odszkodowań (np. wywłaszczenie),
 • określania poniesionych nakładów,
 • doradztwo w zakresie rozwoju nieruchomości,
 • ocena stanu technicznego budynków, budowli i robót budowlanych.

ZAPEWNIAMY

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę rzeczoznawców majątkowych,
 • najwyższy poziom merytoryczny i wysoką jakość usług,
 • duże doświadczenie i ustawiczne doskonalone zawodowe (m.in. szkolenia bankowe),
 • wiarygodność, rzetelność i bezpieczeństwo usług,
 • zgodność opracowań z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz Międzynarodowymi Standardami Wyceny (IVSC, TEGoVA, RICS),
 • rzetelność i wiarygodność wycen w oparciu o analizę rynku nieruchomości,
 • krótkie terminy realizacji i konkurencyjne ceny,
 • chronimy prawa własności nieruchomości i zapewniamy tajemnicę zawodową,
 • kierujemy się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości,
 • na życzenie przygotowujemy opracowania również w języku angielskim,
 • współpracujemy ze specjalistami z wielu krajów m.in. Niemiec, USA, Danii, Litwy, Łotwy, Estoniii,
 • jesteśmy członkami Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, które jest zrzeszone w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.