Wycena maszyn i urządzeń

Jeśli w swojej codziennej pracy zajmujesz się wyceną i chciałbyś poszerzyć swoją działalność w zakresie wyceny maszyn i urządzeń zapraszamy na kurs Wycena Maszyn i Urządzeń. 

CEL SZKOLENIA

Nabędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wyceny maszyn i urządzeń.Ponadto nauczysz się zastosować właściwe metody wyceny przy założeniu różnych celów i uwarunkowań wyceny. Poznasz liczne przykłady wyceny maszyn i urządzeń .

UCZESTNICY

Osoby zainteresowane poszerzeniem i pogłębieniem swojej wiedzy w zakresie metod wyceny maszyn i urządzeń.

Jeśli jesteś:

 • rzeczoznawcą majątkowym
 • dyrektorem finansowym
 • księgowym
 • biegłym rewidentem
 • doradcą inwestycyjnym
 • pracownikiem banku, firmy leasingowej
 • właścicielem małego lub średniego przedsiębiorstwa
 • lub po prostu interesujesz się szacowaniem wartości przedsiębiorstw, maszyn i urządzeń

Nasz kurs jest dla Ciebie !

KOSZTY I TERMINY

MiastoCenaTermin
rozpoczęcia
Cena
promocyjna
Promocja
ważna do:
e-learning* (webinarium)1190 zł2024-05-18990 zł2024-05-10
Gdańsk1190 zł2024-05-18990 zł2024-05-10
Poznań1190 zł2024-05-18990 zł2024-05-10
Warszawa1190 zł2024-05-18990 zł2024-05-10
Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu. Wystarczy dostęp do komputera i Internetu, a możesz wziąć udział w kursie w każdym dogodnym dla Ciebie miejscu.

Jak prowadzone są zajęcia online:

Zajęcia prowadzone są na żywo przez internet. Szkolenie online zwiększa możliwość, bycia obecnym na każdych zajęciach. Główną zaletą webinarium jest to że ma on charakter wykładu, jednak z interakcjami. E-learning przede wszystkim zapewnia możliwość komunikowania się z wykładowcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy internetowej z prowadzącym i pozostałymi uczestnikami szkolenia.

CZAS TRWANIA

Kurs obejmuje 28 godzin zajęć w formie wykładów i ćwiczeń. Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym, w sposób niekolidujący z pracą zawodową. Są to 2 zjazdy sobotnio-niedzielne w odstępach co 1,2,3 tygodnie.

PROGRAM

 • Podejścia, metody i techniki wyceny
 • Rodzaje wartości w wycenie maszyn i urządzeń. Międzynarodowe Standardy wyceny maszyn i urządzeń.
 • Ocena rewizyjna i antycypacyjna w aspekcie szacowania stopnia zużyć technicznego, funkcjonalnego i ekonomicznego.
 • Informacja w procesie wycenie. Rynek maszyn używanych.
 • Cele i przeznaczenie wyceny maszyn i urządzeń.
 • Wybrane zagadnienia z eksploatacji i identyfikacji maszyn dla potrzeb szacowania wartości maszyn na rynku wtórnym.
 • Podstawowe informacje z zakresu budowy i istoty działania maszyn.
 • Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu techniki w aspekcie norm i rozporządzeń.
 • Aspekty prawne i ekonomiczne w procedurach wyceny w aspekcie obowiązującego ustawodawstwa.
 • Wprowadzenie w zagadnienie wyceny maszyn i urządzeń: podejście kosztowe, podejście porównawcze, podejście mieszane.
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością: Kryteria związku środka technicznego z nieruchomością, Techniki wyceny z przykładami, Zawartość operatu szacunkowego.
 • Metodyki stosowane w szacowaniu wartości pojazdów – przykłady;
 • Wycena wybranych maszyn roboczych, linii technologicznych, itd. – przykłady;
 • Wycena dla wybranych celów, tj. ubezpieczenia, leasingu, banków. Itd.
 • Zawartość sprawozdania z wyceny.
 • Ogółem: 28 godz.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej. Zgłoszenie nie zobowiązuje do uczestnictwa w kursie. Osobom, od których otrzymamy zgłoszenie, będziemy przekazywać dalsze informacje w sprawie kursu.

Nr konta:
Santander Bank Polska S.A.  77 1500 1706 1217 0000 1464 0000