Audytor energetyczny dla potrzeb termomodernizacji

Kurs Audytor energetyczny dla potrzeb termomodernizacji organizowany jest na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121) z późniejszymi zmianami.
Rosnące koszty nośników energii spowodowały zainteresowanie dofinansowaniem termomodernizacji w postaci premii termomodernizacyjnej. Premia może obejmować znaczącą część kosztów inwestycji. Ten fakt w połączeniu z natychmiastową oszczędnością w postaci mniejszych rachunków za energię powoduje, że w ostatnim czasie większość wspólnot mieszkaniowych oraz innych właścicieli budynków przymierza się do termomodernizacji. Najbardziej znanym programem dofinansowania jest program Czyste Powietrze. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, TO PROFIL zainaugurowało kurs dla audytorów energetycznych dla celów termomodernizacji.

UWAGA!
Upewnij się, że czytasz o właściwym kursie! Jeśli chciałbyś sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków, to przejdź do zakładki Kurs – świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Audytor energetyczny dla potrzeb termomodernizacji

Kurs Audytor energetyczny dla potrzeb termomodernizacji obejmuje 32 godziny zajęć w formie wykładów i ćwiczeń.
Zajęcia prowadzone są w ramach czterech 3-dniowych zjazdów (piątek po południu, sobota i niedziela).

Największy nacisk kładziony jest na praktyczna naukę sporządzania audytów energetycznych w wykorzystaniem programu ArCADia Termo.

Uczestnicy korzystają z edukacyjnej, 28-dniowej wersji programu ArCADia Termo

CEL KURSU Audytor energetyczny dla potrzeb termomodernizacji

Przede wszystkim nabycie praktycznej umiejętności sporządzania audytów energetycznych dla potrzeb termomodernizacji. Kurs powadzony jest z wykorzystaniem programu komputerowego ArCADia Termo.

UCZESTNICY

Na kurs zapraszamy osoby związane z szeroką problematyką użytkowania energii i zagadnieniami audytingu energetycznego, specjalistów zajmujących się montażem, sprzedażą, dostawą wszelkich systemów grzewczych w tym pomp ciepła a także rzeczoznawców majątkowych, zarządców budynków mieszkalnych, pośredników w handlu i wynajmie nieruchomości, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, Urzędów Miejskich i Gminnych, firmy zajmujące się termomodernizacją oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.

WYKŁADOWCY

Wybitni specjaliści związani z problematyką poszanowania energii m.in.

 • mgr inż. Andrzej Oleksiuk
 • dr inż. Teresa Żurek
 • dr inż. Tadeusz Żurek
 • dr inż. Piotr Bogacz

KOSZTY I TERMINY

Miasto         Cena Termin
rozpoczęcia
Cena
promocyjna
Promocja
ważna do:
e-learning* (webinarium) 1890 zł 2024-09-13 1790 zł 2024-08-25
Gdańsk 1890 zł 2024-09-13 1790 zł 2024-08-25
Katowice 1890 zł 2024-09-13 1790 zł 2024-08-25
Kraków 1890 zł 2024-09-13 1790 zł 2024-08-25
Poznań 1890 zł 2024-09-13 1790 zł 2024-08-25
Szczecin 1890 zł 2024-09-13 1790 zł 2024-08-25
Warszawa 1890 zł 2024-09-13 1790 zł 2024-08-25
Wrocław 1890 zł 2024-09-13 1790 zł 2024-08-25
*) Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu. Wystarczy dostęp do komputera i Internetu, a możesz wziąć udział w kursie w każdym dogodnym dla Ciebie miejscu.

Harmonogram zajęć:
12 lipca 2024 r. (piątek) 17:00 – 20:15
13 lipca (sobota) 09:00 – 15:45
14 lipca (niedziela) 09:00 – 15:45
19 lipca (piątek) 17:00 – 20:15
20 lipca (sobota) 09:00 – 15:45
21 lipca (niedziela) 09:00 – 15:45

Jak prowadzone są zajęcia online:

Zajęcia prowadzone są na żywo przez Internet. Szkolenie online zwiększa możliwość, bycia obecnym na każdych zajęciach. Główną zaletą webinarium jest to że ma on charakter wykładu, jednak z interakcjami. E-learning przede wszystkim zapewnia możliwość komunikowania się z wykładowcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy internetowej z prowadzącym i pozostałymi uczestnikami szkolenia.

CZAS TRWANIA kursu audytor energetyczny dla potrzeb termomodernizacji

Kurs obejmuje 32 godziny dydaktyczne. Zajęcia prowadzone w trybie weekendowym w sposób nie kolidujący z pracą zawodową

Są to cztery 3-dniowe zjazdy (piątek po południu, sobota, niedziela) w odstępach 1-2 tygodniowych.
Uczestnicy wykonują samodzielnie audyt energetyczny z wykorzystaniem programu ArCADia Termo.

Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu. Wystarczy dostęp do komputera i Internetu, a możesz wziąć udział w kursie w każdym dogodnym dla Ciebie miejscu. E-learning przede wszystkim zapewnia możliwość komunikowania się z wykładowcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy internetowej z prowadzącym i pozostałymi uczestnikami szkolenia.

 PROGRAM kursu audytor energetyczny dla potrzeb termomodernizacji

Kurs: Wykłady i ćwiczenia

 • Wprowadzenie: Użytkowanie energii i oszczędność energii – przegląd podstawowych zasad i korzyści wynikających z energooszczędności. Uregulowania prawne: omówienie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz przepisów wykonawczych
 • Ochrona cieplna budynków, wprowadzanie parametrów budynku i instalacji w postaci modelu 3D – ćwiczenia z programem ArCADia
 • Wpływ zastosowanego systemu grzewczego na wynik audytu energetycznego  – ćwiczenia z programem ArCADia
 • Pompy ciepła i odnawialne źródła energii – ćwiczenia z programem ArCADia
 • Systemy ciepłownicze i wewnętrzne instalacje grzewcze – ćwiczenia z programem ArCADia
 • Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji (przedsięwzięć energooszczędnych) – ćwiczenia z programem ArCADia
 • Metody pomiarów i badań – ćwiczenia z programem ArCADia
 • Oszczędność energii – modernizacje wpływające na oszczędność energii – ćwiczenia z programem ArCADia
 • Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji – ćwiczenia z programem ArCADia

Powyższe zagadnienia obejmują 32 godzin zajęć. 

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Jednakże zgłoszenie nie zobowiązuje do uczestnictwa w kursie. Osobom, od których otrzymamy zgłoszenie, będziemy przekazywać dalsze informacje w sprawie kursu.

Nr konta:

Santander Bank Polska S.A. 77 1500 1706 1217 0000 1464 0000