Kurs kosztorysowania NORMA PRO

Kurs przeznaczony dla:

 • Kosztorysantów sporządzających kosztorysy na zlecenie 
 • Likwidatorów szkód w ubezpieczalniach 
 • Developerom kurs pomoże ocenić koszty przyszłych inwestycji, 
 • Zarządcom pomoże ocenić koszty remontów nieruchomości, 
 • Rzeczoznawcom pozwoli pogłębić wiedzę z kosztowych metod wyceny 
 • Przedsiębiorcom budowlanym kurs umożliwi weryfikację otrzymanych kosztorysów

CEL SZKOLENIA

Uzyskanie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu kosztorysowania.

UCZESTNICY

Kandydaci na kosztorysantów, kosztorysanci świadczący usługę sporządzania kosztorysów, zarządcy nieruchomości, deweloperzy, rzeczoznawcy wyceny nieruchomości, budowlańcy.

WYKŁADOWCY

Pracownicy naukowi Wydziału Architektury, praktycy kosztorysanci

CZAS TRWANIA

Kursy rozpoczynają się co 3 tygodnie, o terminie najbliższego dowiesz się dzwoniąc do naszych biura. Czas trwania: 24 godziny, teoria i zajęcia praktyczne.

 • Istnieje możliwość organizacji kursu w dni robocze (od poniedziałku do czwartku).
 • Dla osób, które pragną poszerzyć swoje praktyczne umiejętności obsługi programu Norma Pro proponujemy dodatkowe warsztaty. Zajęcia praktyczne obejmują rozwiązywanie problemów i zadań, z którymi mogą się spotykać użytkownicy programu Norma Pro.

KOSZTY I TERMINY

MiastoCenaTermin
rozpoczęcia
Cena
promocyjna
Promocja
ważna do:
Łódź1100 zł2024-05-181000 zł2024-05-10
Gdańsk1100 zł2024-05-181000 zł2024-05-10
Katowice1100 zł2024-05-181000 zł2024-05-10
Poznań1100 zł2024-05-181000 zł2024-05-10
Warszawa1100 zł2024-05-181000 zł2024-05-10
Santander Bank Polska S.A.  77 1500 1706 1217 0000 1464 0000 

PROGRAM

Kurs obejmuje naukę podstaw budownictwa, posługiwania się katalogami KNR a także cennikami, naukę programu kosztorysującego Norma.

 • Wprowadzenie: proces inwestycyjny i powstawanie obiektów budowlanych; znaczenie kosztorysów w procesie inwestycyjno-budowlanym; rodzaje kosztorysów, czego dotyczą; podstawowe elementy budynku i materiały używane do ich budowy; obiekty, budynki, budowle – normy techniczne; projekt techniczny budynku – czytanie rysunku technicznego
 • Kosztorysy budowlane: Rodzaje kosztorysów; podstawy sporządzania kosztorysów
 • Omówienie KNR i sposobu kosztorysowania z nich
 • Obmiar i przedmiar jako element kosztorysu (konstrukcja obmiaru i przedmiaru): roboty ziemne; konstrukcje murowe, betonowe żelbetowe; tynki i okładziny; roboty malarskie; roboty instalacyjne; inne roboty budowlane – prefabrykaty, konstrukcje dachowe drewniane, pokrycia dachowe, stolarka, podłogi itd.
 • Kalkulacja ceny kosztorysowej: baza normatywna dla kosztorysów inwestorskich (zamówienia publiczne); koszt i cena robót budowlanych; rodzaje kosztów; specyfika tworzenia cen w budownictwie; formuła ceny kosztorysowej; kalkulacja ceny robocizny (R); kalkulacja wartości materiałów (M.); koszty zakupów materiałów (Kz); kalkulacja wartości pracy sprzętu budowlanego (S); ustalenie kosztów pośrednich (Kp); kalkulacja zysku (Z); dodatki do ceny kosztorysowej; zasady indywidualnej kalkulacji kosztów
 • Przetargi na roboty i usługi budowlane
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
 • Wykonanie przykładów przez uczestników kursu
 • Ćwiczenia z najpopularniejszymi programami komputerowymi do kosztorysowania

DODATKOWE INFORMACJE

Korzyści dla uczestników


Nabycie umiejętności sporządzania różnego rodzaju kosztorysów metodą tradycyjną a także komputerową. 
Posługiwanie się KNR i cennikami. 

Metody realizacji

 • W szkoleniu podawanych jest wiele przykładów i ćwiczeń praktycznych przy komputerze z programem NORMA. 
 • Prowadzący zajęcia nie ograniczają się tylko do prezentacji wiedzy ogólnej lecz razem z uczestnikami rozwiązują ich problemy praktyczne, dzięki czemu szkolenie jest bardziej efektywne, a wypracowane rozwiązania mogą być bezpośrednio wykorzystane przez słuchaczy.