Współdziałanie rzeczoznawców majątkowych, urbanistów i gmin w procesie sporządzania i realizacji opracowań planistycznych

5,00 

Pozycja przedstawia zadania i działania samorządu gminnego w sferze planowania przestrzennego, kształtowania ładu przestrzennego i realizacji polityki rozwoju przestrzennego. Szczególnie zwrócono uwagę na rolę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i polityki sektorowe. Wskazano nowe uwarunkowania realizacji przez samorząd gminny zamierzeń rozwojowych i przekształceń przestrzeni.

4 w magazynie

Kategorie: ,

Opis

Niniejsza publikacja towarzyszyła I Konferencji Naukowo-Technicznej „Współdziałanie rzeczoznawców majątkowych, urbanistów i gmin w procesie sporządzania i realizacji opracowań planistycznych”, która została zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w Gdańsku w dniach 15-16 marca 2001 r. Opracowanie zawiera 21 wygłoszonych w trakcie konferencji referatów.

Pozycja przedstawia zadania i działania samorządu gminnego w sferze planowania przestrzennego, kształtowania ładu przestrzennego i realizacji polityki rozwoju przestrzennego. Szczególnie zwrócono uwagę na rolę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i polityki sektorowe. Wskazano nowe uwarunkowania realizacji przez samorząd gminny zamierzeń rozwojowych i przekształceń przestrzeni.

Zawartość opracowania:

Wstęp

 1. Cymerman R. – Gmina jako autor i realizator planu miejscowego w kontekście zadań urbanistów i rzeczoznawców
 2. Kołodziejski J. – Polityka przestrzenna – zarys, instrumenty i możliwość jej realizacji
 3. Hopfer A. – Planowanie, szacowanie i gospodarka nieruchomościami
 4. Pankau F., Parteka T. – Planowanie miejscowe w realizacji zadań gminy
 5. Telega T. – Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb opłat adiacenckich
 6. Eijasiewicz A. – Wycena nieruchomości dla potrzeb wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
 7. Cymerman R., Nowak A, Walczak M., Zuk Ł. – Wycena gruntów przeznaczonych pod drogi
 8. Słojewski R. – Rola strategii rozwoju gminy w procesie sporządzania opracowań planistycznych (zagadnienia metodyczne)
 9. Czekiel-Swietalska E., Słojewski R. – Prognoza skutków finansowych uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego
 10. Źróbek S., Krajewska M. – Wybór wariantu rozwiązań planistycznych w zależności od skutków ekonomicznych uchwalenia i realizacji ustaleń planu miejscowego
 11. Witkiewicz Z. – Studium rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla potrzeb planów zagospodarowania przestrzennego gmin w nowej rzeczywistości gospodarczej
 12. Zawadzka J. – Problemy związane z ustaleniem stawki procentowej opłat z tytułu wzrostu wartości na skutek zmiany ustaleń planu miejscowego
 13. Cymerman R., Gwiaździńska M., Kurowska K – Wartość nieruchomości jako kreator wyboru funkcji terenu
 14. Cymerman R., Fiedorowicz-Kozłowska E., Grabowski R. – Teoretyczne rozważania nad zasadami ustalania wartości planistycznej
 15. Wiśniewski R. – Wartość nieruchomości jako element przestrzeni planistycznej
 16. Różański S., Piekarska B. – Zamówienia publiczne dla potrzeb planowania przestrzennego i obrotu nieruchomościami
 17. Piekarska B. – Zadania polityki ochrony środowiska na poziomie gminnym administracji publicznej
 18. Cymerman R., Chojnowski L., Kurowska K, Kurowski M. – Koszty ponoszone przez gminę w następstwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 19. Cymerman R., Konieczny D. – Szkody ponoszone przez gminy przy budowie tranzytowych inwestycji liniowych
 20. Szmajda P. – Wykorzystanie nowoczesnych technologii GIS do rejestrowania transakcji na rynku nieruchomości oraz udostępniania informacji o transakcjach
 21. Piosik B. – Wartość planistyczna przestrzeni gminnej na tle treści ustaleń planów miejscowych i innych dokumentów planistycznych

 


Tytuł: Współdziałanie rzeczoznawców majątkowych, urbanistów i gmin w procesie sporządzania i realizacji opracowań planistycznych
Autor: praca zbiorowa
Wydawnictwo: PSRWN
Rok wydania: 2001
Format: 16.5 x 23.5 x 1.3 cm
Objętość: 225 str.
Waga: 386 g.
Oprawa: miękka
Stan: nowy

Informacje dodatkowe

Waga 360 g
Wymiary 20 × 25 × 1 cm

Może spodoba się również…