PRAKTYKA z wyceny nieruchomości

Praktyka wycena nieruchomości

Jeżeli ukończyłeś Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości i szukasz praktykę z wyceny nieruchomości poznaj wyjątkową ofertę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. Nasi rzeczoznawcy uprawnieni do prowadzenia praktyki rekrutują się spośród najlepszych fachowców z branży dzięki temu zapewniamy wysoki poziom zajęć praktycznych. Praktyka w T.O. Profil rzetelnie przygotuje Cię do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

PODSTAWY PRAWNE

Podstawa prawna realizowania praktyki to: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 344) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 2006).

Co zyskujesz decydując się na praktykę z Towarzystwem Oświatowym Profil?

 • Nauczysz się jak wykorzystywać wiedzę teoretyczną z wyceny nieruchomości do jej praktycznego zastosowania,
 • Nasi uprawnieni rzeczoznawcy nauczą Was zasad sporządzania operatu szacunkowego, wskażą poprawną formę, treść oraz przedstawią sposoby sporządzania niezbędnych  załączników do operatu,
 • Zaznajomisz się z praktycznymi aspektami przyszłej pracy rzeczoznawcy majątkowego,
 • T.O. Profil zagwarantuje Tobie opiekę merytoryczną rzeczoznawców przez cały okres trwania praktyki. Ponieważ jest możliwość przekazywania operatów do sprawdzenia nie tylko w trakcie zajęć ale również konsultowanie ich na każdym etapie prac,
 • Zmobilizujemy Cię do samodzielnej pracy oraz analitycznego myślenia, a nie bezmyślnego przepisywania operatów. Dzięki temu nasi praktykanci mają dobre wyniki na egzaminach państwowych,
 • Zajęcia prowadzimy w przyjacielskiej atmosferze – zachęcamy do wymiany kontaktów między praktykantami, czasami konsultacje z kolegą potrafią dużo pomóc,
 • Dostaniesz zaświadczenie o uczestnictwie w praktyce, dzięki temu będziesz mógł pozyskać niezbędne dane potrzebne do wykonania operatu,
 • Poprowadzimy za Ciebie wszelkie formalności związane z wydaniem dziennika praktyk. Wystarczy, że się do nas zgłosisz, rejestracją zajmiemy się my. Ponadto pomożemy Ci w prawidłowym jego wypełnieniu i uzyskaniu podpisów rzeczoznawców,
 • Po wykonaniu operatów pełnomocnik do spraw praktyk potwierdzi jej zakończenie w dzienniku praktyki zawodowej ,
 • Nie musisz martwic się jak zapisać się na egzamin Państwowy ponieważ T.O. Profil pomoże Ci w skompletowaniu dokumentów na egzamin w Ministerstwie,
 • w razie potrzeby zajęcia na praktyce możesz zawiesić na każdym etapie ich trwania.

CEL PRAKTYKI

Do uzyskania państwowych uprawnień rzeczoznawcy majątkowego niezbędna jest praktyka zawodowa, w trakcie której, praktykant zobowiązany jest wykonać 6 operatów szacunkowych.

UCZESTNICY

Ofertę praktyki z wyceny nieruchomości kierujemy do osób posiadających wykształcenie wyższe. Praktykę możesz rozpocząć już w trakcie studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości lub studiów z zakresu gospodarki nieruchomościami lub po ich ukończeniu.

WYKŁADOWCY

Zajęcia na praktyce z wyceny nieruchomości prowadzone są przez wysoce wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną. W trakcie trwania zajęć praktykant prowadzony jest przez kilku rzeczoznawców majątkowych gdyż każdy z rzeczoznawców prowadzi tematy ściśle związane z jego specjalizacją. Gwarantujemy kadrę z dużym doświadczeniem zawodowym, dydaktycznym i naukowym. Współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w Gdańsku.

KOSZTY I TERMINY

Miasto

Termin

rozpoczęcia

Cena z

dziennikiem

Raty

Wpłata do:

Białystok 2024-09-28 4064,66 zł 2564,66 zł + 1500 zł 2024-09-06
Bydgoszcz 2024-09-28 4064,66 zł 2564,66 zł + 1500 zł 2024-09-06
Gdańsk 2024-09-28 4064,66 zł 2564,66 zł + 1500 zł 2024-09-06
Katowice 2024-09-28 4064,66 zł 2564,66 zł + 1500 zł 2024-09-06
Koszalin 2024-09-28 4064,66 zł 2564,66 zł + 1500 zł 2024-09-06
Kraków 2024-09-28 4064,66 zł 2564,66 zł + 1500 zł 2024-09-06
Łódź 2024-09-28 4064,66 zł 2564,66 zł + 1500 zł 2024-09-06
Poznań 2024-09-28 4064,66 zł 2564,66 zł + 1500 zł 2024-09-06
Rzeszów 2024-09-28 4064,66 zł 2564,66 zł + 1500 zł 2024-09-06
Szczecin 2024-09-28 4064,66 zł 2564,66 zł + 1500 zł 2024-09-06
Toruń 2024-09-28 4064,66 zł 2564,66 zł + 1500 zł 2024-09-06
Warszawa 2024-09-28 4064,66 zł 2564,66 zł + 1500 zł 2024-09-06
Wrocław 2024-09-28 4064,66 zł 2564,66 zł + 1500 zł 2024-09-06
e-learning* 2024-09-28 4064,66 zł 2564,66 zł + 1500 zł 2024-09-06

Nabór na praktykę prowadzimy w sposób ciągły, zajęcia rozpoczynamy cyklicznie, co 1-3 miesiące, po zebraniu minimalnej grupy.

Harmonogram zajęć w pierwszej części praktyki: 28 września, 26 października i 23 listopada 2024 r. cdn.

* Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu. Wystarczy  dostęp do komputera i Internetu, a możesz wziąć udział w praktykach w każdym dogodnym dla Ciebie miejscu. E-learning zapewnia możliwość komunikowania się z rzeczoznawcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy internetowej z rzeczoznawcą i pozostałymi uczestnikami szkolenia.

Jesteś zainteresowany odbyciem praktyki w innym mieście – skontaktuj się z nami.

INNE OPŁATY I BONIFIKATY

Cena zawiera opłatę za dziennik praktyki w kwocie 214,66 zł.

Dokonując wpłaty jednorazowo otrzymasz dodatkowo kupon rabatowy na zakupy w naszym sklepie internetowym w wysokości 50 zł.

Opłata za kontynuację praktyki po przerwie od 3 do 12 miesięcy – 500 zł

Opłata za ustalenie dodatkowego terminu odbywania praktyki u uprawnionego w przypadku nie zaliczenia części praktyki lub nie wykonania operatu w określonym w harmonogramie terminie (pkt. 6 Regulaminu Praktyki): 350 zł za każdy nowy termin dla operatu

Nr konta:
Santander Bank Polska S.A.  77 1500 1706 1217 0000 1464 0000

CZAS TRWANIA

minimum 6 miesięcy

PRAKTYKA WYCENA NIERUCHOMOŚCI – PROGRAM

W ramach praktyki należy wykonać 6 operatów szacunkowych, spośród niżej wymienionych, w których zostanie określona wartość:

 • Nieruchomość lokalowa lub nieruchomość jako podmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w podejściu porównawczym, metoda korygowania ceny średniej.
 • Nieruchomość zabudowana w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami.
 • Nieruchomość przynosząca lub mogąca przynosić dochód, w podejściu dochodowym.
 • Budynek lub budowla, w podejściu kosztowym.
 • Nieruchomość gruntowa w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego.
 • Nieruchomość rolna lub leśna.
 • Nieruchomość gruntowa w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej.
 • Nieruchomość obciążona służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie.

Wyboru operatów dokonuje organizator praktyki.

Przebieg i forma praktyki:

 • praktyka trwa co najmniej 6 miesięcy i obejmuje sporządzenie 6 operatów szacunkowych pod kierunkiem rzeczoznawcy,
 • praktyka podzielona jest na dwie części, z których każda trwa około trzech miesięcy,
 • każda część praktyki rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem do realizowanych tematów i dotyczy 3 operatów szacunkowych,
 • spotkania na praktyce zawodowej odbywają się raz w miesiącu w sobotę lub niedzielę w zespołach 5-osobowych,
 • w nauce, oprócz osobistego kontaktu, posiłkujemy się również nowoczesnymi metodami szkoleniowymi, jak kontakt e-mailowy i zajęcia przez Internet. Wystarczy tylko dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie online zapewnia możliwość komunikowania się z rzeczoznawcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy z rzeczoznawcą i pozostałymi uczestnikami szkolenia.

Ponadto:

 • umożliwiamy kandydatowi na rzeczoznawcę majątkowego zapoznanie się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, a także ze sposobem korzystania z innych dokumentów posiadanych przez urzędy i instytucje, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • umożliwiamy kandydatowi na rzeczoznawcę majątkowego, na jego prośbę, oględziny nieruchomości, których wartość określa kandydat.

Możesz nam zaufać, ponieważ:

 • mamy duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z gospodarką nieruchomościami, organizujemy je od 20 lat,
 • mamy najlepszą, sprawdzoną kadrę dydaktyczną,
 • dużą wagę przykładamy do opinii słuchaczy o naszych usługach oraz wykładowcach i na bieżąco prowadzimy ewaluację szkoleń,
 • możemy pochwalić się dużym odsetkiem osób zdających egzamin państwowy,
 • współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości,
 • nasze szkolenia łączą wiedzę teoretyczną z praktyczną,
 • zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze.

DODATKOWE INFORMACJE

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego uzyskuje się po złożeniu egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym.

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie na praktykę
 • wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej
 • upoważnienie do odbioru dziennika praktyki
 • odpis lub uwierzytelniona kopia świadectwa ukończenia studiów magisterskich, studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości lub studiów wyższych o specjalność związanej z gospodarką nieruchomościami wraz z zaświadczeniem o spełnieniu wymogów programowych dla studiów podyplomowych
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej. Zgłoszenie nie zobowiązuje do uczestnictwa w praktyce. Osobom, od których otrzymamy zgłoszenie, będziemy przekazywać dalsze informacje w sprawie praktyki.