Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Wprowadzona z początkiem 2014 roku deregulacja zawodów uwolniła jeden z popularnych zawodów, jakim jest pośrednik w obrocie nieruchomościami. Dostęp do wykonywania tego zawodu stał się o wiele łatwiejszy. W związku z jego uwolnieniem stworzyliśmy nowy kurs Pośrednika w obrocie nieruchomościami. 

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie obrotu nieruchomościami, niezbędną do pracy w charakterze pośrednika nieruchomości.  Kurs daje podstawy, które zapewnią skuteczność i bezpieczeństwo pośrednikom, jak również satysfakcję z fachowo wykonywanych usług. Program kursu obejmuje ogół wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, budownictwa, psychologii oraz zagadnień ściśle powiązanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZ KURS 

 • jesteśmy liderem na rynku, działamy w tej branży od lat,
 • mamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z gospodarką nieruchomościami,
 • nasze kursy łączą wiedzę teoretyczną z praktyczną – przygotowują do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami,
 • słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców,
 • bieżąca ewaluacja szkoleń pozwala uwzględnić Państwa sugestie dotyczące jakości prowadzonych kursów,
 • przyjazna i partnerska atmosfera sprawia, że nauka staje się łatwa i przyjemna,
 • współpracujemy z Federacją Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości, która daje możliwość uzyskania dodatkowej licencji FPPRN. Koszt uzyskania licencji to 300 zł. (egzamin 210 zł, licencja 90 zł). Osoby, które uzyskają licencję pośrednika zostaną wpisane do rejestru pośredników rekomendowanych przez FPPRN.

CEL SZKOLENIA

Tylko u nas skutecznie nauczysz się jak:

 • pozyskiwać nieruchomości i klientów,
 • zawierać umowy,
 • współpracować z innymi pośrednikami, bankami i instytucjami finansowymi,
 • prawidłowo zarządzać biurem pośrednictwa,
 • prowadzić i udokumentować proces negocjacji warunków umowy,
 • korzystnie zaprezentować siebie przed klientem.

KOSZTY I TERMINY

MiastoCenaTermin
rozpoczęcia
Cena
promocyjna
Promocja
ważna do:
e-learning* (webinarium)1150 zł2024-05-181050 zł2024-05-10
Gdańsk1150 zł2024-05-181050 zł2024-05-10
Katowice1150 zł2024-05-181050 zł2024-05-10
Kraków1150 zł2024-05-181050 zł2024-05-10
Łódź1150 zł2024-05-181050 zł2024-05-10
Poznań1150 zł2024-05-181050 zł2024-05-10
Szczecin1150 zł2024-05-181050 zł2024-05-10
Warszawa1150 zł2024-05-181050 zł2024-05-10
Wrocław1150 zł2024-05-181050 zł2024-05-10
Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu. Wystarczy dostęp do komputera i Internetu, a możesz wziąć udział w kursie w każdym dogodnym dla Ciebie miejscu.

Jak prowadzone są zajęcia online:

Zajęcia prowadzone są na żywo przez internet. Szkolenie online zwiększa możliwość, bycia obecnym na każdych zajęciach. Główną zaletą webinarium jest to że ma on charakter wykładu, jednak z interakcjami. E-learning przede wszystkim zapewnia możliwość komunikowania się z wykładowcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy internetowej z prowadzącym i pozostałymi uczestnikami szkolenia.

UCZESTNICY

 • Osoby chcące rozpocząć pracę w obrocie nieruchomościami,
 • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
 • Asystenci pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • Właściciele i pracownicy biur nieruchomości,
 • Rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia z obrotu nieruchomościami.

WYKŁADOWCY


Pośrednicy licencjonowani – praktycy z dużym doświadczeniem, pracownicy wyższych uczelni i prawnicy zajmujący się rynkiem nieruchomości

OPŁATY i BONIFIKATY

Koszt uzyskania licencji to 300 zł. (egzamin 210 zł, licencja 90 zł)

Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 77 1500 1706 1217 0000 1464 0000

CZAS TRWANIA


Kurs obejmuje 60 godzin zajęć w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Zajęcia prowadzone w trybie weekendowym w sposób nie kolidujący z pracą zawodową. Są to trzy 2-dniowe zjazdy (sobota, niedziela) w odstępach co 1-2-3 tygodnie.

PROGRAM


I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa   20 godz.

Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce, Podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce, Podstawy prawa zobowiązań w teorii i praktyce, Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, Ochrona praw lokatorów, Najem okazjonalny, instytucjonalny, Podstawy prawa i postępowania administracyjnego, Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami, Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce, Księgi wieczyste: funkcja, ustrój, postępowanie, hipoteka, Ewidencja gruntów i budynków – kataster nieruchomości w teorii i praktyce, Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze, Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy”, Umowa przedwstępna i umowa sprzedaży w świetle obowiązujących przepisów prawa, Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i niedozwolone klauzule umowne.

II. Podstawy wiedzy ekonomicznej i technicznej 10 godz.

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości, Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji, Podstawy budownictwa, Przegląd technologii w budownictwie, Eksploatacja nieruchomości, Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce, Doradztwo na rynku nieruchomości.

III. Rynek nieruchomości w praktyce  7 godz.

Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości, Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce, Praktyczne aspekty badania lokalnego rynku nieruchomości, Notariusz w obrocie nieruchomościami, Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi. 

IV. Obrót nieruchomościami w praktyce 23 godz.

Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami, Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami, Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie  nieruchomościami, Procedury w obrocie nieruchomościami, Poszukiwanie klientów popytowych i podażowych, techniki, narzędzia pracy pośrednika, Ustalenie warunków umowy sprzedaży w tym prawnych i finansowych zabezpieczeń transakcji, Czynności pośrednictwa przy realizacji różnych rodzajów transakcji z poznaniem  wymaganych rodzajów dokumentów, Praktyczne aspekty posługiwania się programami komputerowymi oraz korzystania z portali i wyszukiwarek nieruchomościowych, Systemy wielokrotnego oferowania MLS, Ćwiczenia z zakresu fotografii obiektów budowlanych, Obróbka zdjęć, Negocjacje w procesie zawierania transakcji, Chronologiczne czynności pośrednika przy transakcji sprzedaży i najmu, Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenia finansowe i prawne w  obrocie nieruchomościami. 

DODATKOWE INFORMACJE

Każda edycja kursu pośrednika rejestrowana jest w Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Zgłaszając się na kurs wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych do FPPRN.

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej. Zgłoszenie nie zobowiązuje do uczestnictwa w kursie. Osobom, od których otrzymamy zgłoszenie, będziemy przekazywać dalsze informacje w sprawie kursu.