Podstawy teoretyczne i praktyka świadectw charakterystyki energetycznej

133,00 

14 w magazynie

Kategoria:

Opis

Przydatna książka jak wystawiać świadectwa charakterystyki energetycznej

Podstawy teoretyczne i praktyka świadectw charakterystyki energetycznej

Podręcznik w nowym, uzupełnionym w bieżącym roku wydaniu został rozszerzony o erratę określającą zakres zmian przepisów i norm, na podstawie których wykonywane jest świadectwo charakterystyki energetycznej. Errata dotyczy również części praktycznej, w której przedstawiono zmiany w programie dotyczące m.in. interfejsu oraz nowych funkcjonalności.

Niniejszy poradnik został pomyślany jako kompendium wiedzy praktycznej związanej z problematyką charakterystyki energetycznej budynków. Jest on przeznaczony dla osób, które na co dzień sporządzają lub mają zamiar sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Książka w prosty i przyjazny sposób przedstawia teorię związaną z tym tematem, metodologię obliczeń opisaną w obowiązujących przepisach prawnych i normach oraz inne powiązane zagadnienia.

Część teoretyczna powstała pod redakcją prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – uznanych autorytetów naukowych
w tej dziedzinie wiedzy.

Część praktyczna powstała w firmie ArCADiasoft Chudzik sp. j. z wykorzystaniem programu ArCADia-TERMOCAD – najpopularniejszego na polskim rynku programu komputerowego do kompleksowych obliczeń cieplnych – zdobywcy Złotego Medalu BUDMA 2009 oraz wielu innych wyróżnień. Każde omawiane zagadnienie jest bogato zilustrowane wziętymi z życia przykładami, które występują w codziennej praktyce projektowej. Książka nie próbuje polemizować z przedstawioną w rozporządzeniu metodologią, lecz przedstawia jasne, praktyczne rozwiązania.

Całość poradnika zamykają przykładowe świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego (wykonane metodą obliczeniową i zużyciową), biurowca i hali magazynowej z częścią biurową.

Przytoczone wzory, wynikające z norm, są aktualne na dzień wydania książki i od tego czasu mogły ulec niewielkim modyfikacjom. Jednak są one zgodne z obowiązującą aktualnie (tj. w marcu 2023 roku) metodologią wyznaczania świadectw charakterystyki energetycznej. Od wydania książki do marca 2023 roku, znowelizowano Ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376). Norma PN-EN ISO 13790:2009, na której bazowała metoda obliczeń zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia budynków, została wycofana i zastąpiona normą PN-EN ISO 52016-1:2017 „Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne.

Część 1: Procedury obliczania”. Jednak metoda miesięczna obliczeń, przyjęta w metodologii świadectw charakterystyki energetycznej budynków, nie uległa istotnym zmianom i wzory zawarte w podręczniku w opisie normy PN-EN ISO 13790:2009, mogą być nadal stosowane dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych i wielorodzinnych. Niektóre elementy interfejsu programu, będące częścią przykładów przytoczonych w podręczniku, bazują na poprzedniej wersji programu i różnią się wizualnie od aktualnej edycji programu, ale sposób wprowadzania danych nie uległ zmianie. Metodologia wykonywania świadectw opisana w podręczniku bazuje na aktualnym rozporządzeniu, tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

SPIS TREŚCI

Spis oznaczeń

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. Dyrektywa EPBD w polskich przepisach prawnych
1.1. Dyrektywa EPBD
1.2. Oszczędność energii oraz charakterystyka energetyczna w polskich przepisach prawa

2. Wymiana ciepła budynku ze środowiskiem zewnętrznym
2.1. Podstawowe charakterystyki budynku używane w obliczeniach ŚCHE
2.2. Wymiana ciepła przez przegrody budowlane
2.3. Mostki cieplne
2.4. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród przezroczystych
2.5. Obliczenia wymiany ciepła przez grunt
2.6. Obliczenia współczynnika wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację
2.7. Obliczenia zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia
2.8. Dane klimatyczne

3. Energia cieplna
3.1. Źródła ciepła i przygotowanie ciepłej wody użytkowej
3.2. Instalacje centralnego ogrzewania

4. Wstęp do wentylacji
4.1. Właściwości fizyczne powietrza
4.2. Rodzaje wentylacji
4.3. Czynniki wywołujące zmiany stanu powietrza wewnętrznego
4.4. Obliczeniowe i wymagane ilości powietrza wentylacyjnego
4.5. Krotność wymian
4.6. Szczelność budynków
4.7. Metody i urządzenia do odzysku ciepła
4.8. Zmiany dotyczące instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obowiązujące od 2014 roku

5. Wstęp do klimatyzacji
5.1. Pompy ciepła

6. Systemy wbudowanej instalacji oświetlenia
6.1. Wprowadzenie
6.2. Normy z zakresu oświetlenia dotyczące ŚCHE
6.3. Norma PN-EN 12464-1
6.4. Norma PN-EN 15193

7. Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej
7.1. Świadectwo charakterystyki energetycznej
7.2. Wskaźniki zapotrzebowania na energię oraz ich wartości graniczne
7.3. Energia pomocnicza
7.4. Wielkość emisji CO2
7.5. Roczna ilość zużywanej energii lub jej nośnika oraz udział OZE w pokryciu potrzeb energetycznych
7.6. Obliczanie zapotrzebowania na energię dla systemów wbudowanej instalacji oświetlenia
7.7. Referencyjny wskaźnik EP dla oświetlenia

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
8. Wstęp do świadectw wykonanych programem ArCADia-TERMO
8.1. Poszczególne kroki postępowania przy wykonywaniu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
9. Budynek mieszkalny jednorodzinny – Obliczenia
10. Budynek biurowy – Obliczenia
11. Hala magazynowa z częścią biurową – Obliczenia
12. Metoda zużyciowa – Budynek mieszkalny jednorodzinny – Obliczenia
Dodatek A. Budynki wielofunkcyjne mieszkalno-usługowe
Dodatek B. Odzyskiwanie plików.thb
13. Errata
13.1 Errata do rozdziałów 1-7 części teoretycznej podręcznika
13.2 Errata do rozdziałów 8-12 części praktycznej podręcznika


Tytuł: Podstawy teoretyczne i praktyka wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej
Autorzy: prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin, dr inż. Maciej Grzywacz, dr inż. Tomasz Jerominko, dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Wiesława Pabjańczyk, prof. dr hab. inż. Henryk Sabiniak, ArCADiasoft Chudzik sp. j.
Wydawnictwo: ArCADiasoft Chudzik sp. j.
Rok wydania: 2023
Format: 16.2 x 23.9 x 2.4 cm
Objętość: 480 str.
Waga: 742 g.
Oprawa: miękka
Stan: nowy

Informacje dodatkowe

Waga 742 g
Wymiary 16,2 × 23,9 × 2,4 cm