Wycena nieruchomości leśnych Andrzej Nowak

82,00 

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Wycena nieruchomości leśnych

Andrzej Nowak

 

Spis treści

Wprowadzenie

1. Słownik pojęć leśnych

2. Podstawy leśnictwa

2.1. Pojęcie lasu

2.2. Dane statystyczne o lasach (Raport o stanie lasów w Polsce 2003, 2004)

2.3. Zasady gospodarki leśnej

2.4. Podział powierzchniowy (przestrzenny) lasów

2.5. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

2.6. Podatek leśny

3. Obrót lasami

4. Funkcje lasów w dokumentacji planowania przestrzennego

5. Procedura zalesiania gruntów

6. Dokumentacja urządzeniowo-leśna

7. Opis taksacyjny lasu

7.1. Opis siedliska leśnego

7.2. Opis drzewostanu

8. Metody określania miąższości drzewostanów

9. Klasyfikacja jakościowo-wymiarowa drewna

10. Cele wyceny nieruchomości leśnych

11. Ogólne zasady szacowania nieruchomości przeznaczonych na cele leśne

12. Procedury wyceny gruntów leśnych oraz drzewostanów i pojedynczych drzew

12.1. Wycena gruntów leśnych bez drzewostanu

12.2. Wycena drzewostanów leśnych techniką wskaźnikową

12.3. Wycena drzewostanów leśnych techniką szczegółową

12.4. Wycena drzewostanów leśnych metodą porównywania parami

12.5. Wycena wartości rynkowej drzew poza drzewostanem

12.6. Wycena lasów w strefie zainwestowania miejskiego

13. Szacunek strat w lasach spowodowanych przez pożary

13.1. Całkowite lub częściowe uszkodzenie drzewostanu przez pożar

13.2. Szczególne przypadki strat w lasach spowodowanych przez pożary

14. Wycena lasów przeznaczonych na cele nieleśne

14.1. Wywłaszczenie lasu na poszerzenie drogi publicznej

14.2. Wyłączenie gruntu leśnego z produkcji

14.3. Wycena lasów przeznaczonych na cele zabudowy rekreacyjnej (letniskowej) i mieszkaniowej

15. Tabele przeliczników wartości drzewostanów na 1 ha

16. Przykładowe operaty szacunkowe

Piśmiennictwo

 


Tytuł: Wycena nieruchomości leśnych
Autor: Andrzej Nowak
Wydawnictwo: Educaterra
Rok wydania: 2020/2021
Wydanie: IX poprawione i uzupełnione
Format: 17.2 x 24.1 x 0.9 cm
Objętość: 146 str.
Waga: 266 g.
Oprawa: miękka
Stan: nowy

Informacje dodatkowe

Waga 360 g
Wymiary 25 × 20 × 1 cm