Zasady określania wartości nieruchomości

83,00 

1 w magazynie

Kategoria:

Opis

Zasady określania wartości nieruchomości metodyczne i prawne

Ryszard Cymerman, Andrzej Hopfer, Lech Kotlewski

 

Spis treści:

WSTĘP

1. Uwarunkowania wyceny nieruchomości

2. Podstawowe określenia przedmiotu wyceny

3. Rodzaje wartości

ROZDZIAŁ I – Sposoby określania wartości

1. Klasyfikacja podejść, metod i technik szacowania

2. Podejście porównawcze

2.1. Metoda porównywania parami

2.2. Metoda korygowania ceny średniej

2.3. Metoda analizy statystycznej rynku

3. Podejście dochodowe

3.1. Metoda inwestycyjna

3.2. Metoda zysków

3.3. Technika kapitalizacji prostej

3.4. Technika dyskontowania strumieni dochodów

4. Podejście kosztowe

4.1. Metoda kosztów odtworzenia

4.2. Metoda kosztów zastąpienia

4.3. Techniki szacowania w podejściu kosztowym

5. Podejście mieszane

5.1. Metoda pozostałościowa

5.2. Metoda kosztów likwidacji

5.3. Metoda wskaźników szacunkowych gruntu

6. Procedura określania wartości

6.1. Metodyczne podejście do wyceny nieruchomości

6.2. Główne elementy procedury wyceny i określania wartości

ROZDZIAŁ II – Operat szacunkowy

ROZDZIAŁ III – Cele szacowania

1. Podział celów na grupy

2. Cele wynikające z przepisów prawnych

ROZDZIAŁ IV – Uprawnienia do szacowania nieruchomości

1. Kto może szacować nieruchomości?

2. Regulacje prawne

2.1. Rzeczoznawstwo majątkowe

2.2. Uprawnienia zawodowe

2.3. Komisja kwalifikacyjna

2.4. Postępowanie kwalifikacyjne

3. Zestawienie przepisów prawnych niezbędnych rzeczoznawcom majątkowym

ROZDZIAŁ V – Uregulowania Dotyczące Procedur Określania Wartości Nieruchomości

1. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

3. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

4. Ustawa o podatku dochodowym od spadków i darowizn

5. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

6. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

7. Przepisy dotyczące zabezpieczenia wierzytelności

8. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

9. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

10. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

11. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

12. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej

13. Ustawa o autostradach płatnych

14. Uregulowania wynikające z przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości

15. Ustawa o lasach

16. Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

17. Ustawa – Prawo ochrony środowiska

18. Ustawa – Prawo wodne

19. Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości po wojskach Federacji Rosyjskiej

20. Ustawa o ochronie przyrody

21. Przepisy dotyczące aktualizacji wartości środków trwałych

22. Przepisy dotyczące spółdzielni mieszkaniowych

23. Ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

24. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

25. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

26. Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów

27. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

ROZDZIAŁ VI – Etyka i odpowiedzialność

1. Etyka i odpowiedzialność zawodowa

2. Odpowiedzialność cywilna

2.1. Zasady odpowiedzialności cywilnej

2.2. Skutki niewykonania dzieła wyceny

2.3. Konsekwencje

2.4. Odpowiedzialność karna

ROZDZIAŁ VII – Standardy zawodowe

 


Tytuł: Zasady określania wartości nieruchomości metodyczne i prawne
Autor: Ryszard Cymerman, Andrzej Hopfer, Lech Kotlewski
Wydawnictwo: Educaterra
Rok wydania: 2021/2022
Wydanie: III zmienione i uzupełnione
Format: 17.1 x 24 x 1.3 cm
Objętość: 248 str.
Waga: 422 g.
Oprawa: miękka
Stan: nowy

Informacje dodatkowe

Waga 360 g
Wymiary 25 × 20 × 1 cm