Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych

84,00 

4 w magazynie

Kategoria:

Opis

Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych

pod redakcją Ryszarda Cymermana

Spis treści

Przedmowa

Dział I. Podstawy rolnictwa

1. Wiadomości ogólne o rolnictwie

2. Pojęcia dotyczące przestrzeni rolnej

2.1. Użytek rolny

2.2. Grunt rolny

2.3. Nieruchomość rolna

2.4. Gospodarstwo rolne

2.5. Inne pojęcia dotyczące obszarów wiejskich

2.6. Pojęcia dotyczące rolnictwa

2.7. Pojęcia i wskaźniki ekonomiczne

2.7.1. Podstawowe pojęcia produkcyjne

2.7.2. Pojęcia kosztowe

2.7.3. Pojęcia nadwyżek

2.7.4. Pojęcia bilansowe

2.7.5. Wskaźniki ekonomiczne

3. Mierniki wartości użytkowej gleb

3.1. Ogólne dane o wartościowaniu gleb

3.2. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

3.2.1. Klasyfikacja gleb gruntów ornych

3.2.2. Klasyfikacja gleb użytków zielonych

3.2.3. Klasyfikacja gleb pod lasami

3.2.4. Klasyfikacja gleb pod wodami

3.2.5. Pozostałe kategorie gruntów rolnych

3.2.6. Nieużytki

3.3. Kompleksy przydatności rolniczej gleb

3.3.1. Kompleksy glebowo-rolnicze gruntów ornych

3.3.2. Kompleksy trwałych użytków zielonych

3.3.3. Klasyfikacja glebowo-uprawowa

4. Podstawowe rośliny rolnicze i sadownicze

4.1. Dane ogólne

4.2. Podziały roślin

4.3. Charakterystyka wybranych roślin rolniczych

4.3.1. Pszenica ozima

4.3.2. Pszenica jara

4.3.3. Żyto

4.3.4. Jęczmień

4.3.5. Owies

4.3.6. Pszenżyto

4.3.7. Kukurydza

4.3.8. Bobik

4.3.9. Rzepak

4.3.10. Łubin żółty

4.3.11. Groch

4.3.12. Ziemniak jadalny

4.3.13. Burak cukrowy

4.3.14. Burak pastewny

4.3.15. Len włóknisty

4.3.16. Gryka

4.3.17. Siano łąkowe

4.3.18. Pastwisko

4.3.19. Warzywa

4.3.20. Rośliny sadownicze

5. Technologia uprawy roślin

5.1. Uprawa roli

5.2. Zespoły uprawek

5.3. Siew

6. Zestawienie podstawowych danych agrotechnicznych

6.1. Podstawowe dane agrotechniki roślin uprawnych

6.2. Wybrane dane techniczno-eksploatacyjne narzędzi i maszyn rolniczych

6.3. Masa i objętość podstawowych produktów rolniczych

6.4. Technologia uprawy wybranych roślin

6.4.1. Technologia uprawy pszenicy ozimej

6.4.2. Technologia uprawy jęczmienia jarego

6.4.3. Technologia uprawy rzepaku ozimego

6.4.4. Technologia uprawy buraka cukrowego

7. Ochrona gruntów rolnych

7.1. Potrzeba ochrony gruntów rolnych

7.2. Odrolnienie w procesie inwestycyjnym

7.3. Opracowania planistyczne jako warunek zmiany przeznaczenia terenu lub jego funkcji

7.4. Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na inne cele

7.5. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji

8. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

8.1. Przedmiot gospodarowania – zasady ogólne

8.2. Sprzedaż i nabywanie nieruchomości

8.3. Przekazanie w trwały zarząd

8.4. Dzierżawa i najem

8.5. Administrowanie

8.6. Nieodpłatne przekazanie

8.7. Gospodarka mieszkaniowa i socjalna

9. Kształtowanie ustroju rolnego

Dział II. Wycena nieruchomości rolnych

1. Przedmiot wyceny i jego cechy

2. Źródła informacji do wyceny nieruchomości rolnych

3. Prawne uregulowania wyceny nieruchomości rolnych

4. Ogólne zasady wyceny nieruchomości rolnych

5. Wycena nieruchomości rolnych i ich części stanowiących grunty orne w stałej uprawie oraz stanowiących łąki i pastwiska

5.1. Czynniki wpływające na wartość gruntów ornych i użytków zielonych

5.2. Wycena gruntów ornych

5.3. Wycena użytków zielonych

5.4. Wycena gruntów metodą wskaźników szacunkowych

5.5. Wycena upraw i zasiewów

6. Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych

7. Wycena sadów, ogrodów działkowych i plantacji kultur wieloletnich

7.1. Pojęcie i rodzaje kultur wieloletnich

7.2. Stan prawny kultur wieloletnich

7.3. Cechy produkcyjne kultur wieloletnich wpływające na ich wartość

7.4. Zasady i procedury szacowania nieruchomości gruntowych z plantacjami kultur wieloletnich

7.4.1. Wycena plantacji kultur wieloletnich do celów odszkodowawczych

7.4.2. Wycena plantacji kultur wieloletnich, roślin ogrodniczych i ozdobnych “metodą skierniewicką”

7.4.3. Wycena plantacji kultur wieloletnich w obrocie wolnorynkowym

7.4.4. Wycena budowli znajdujących się na plantacjach kultur wieloletnich

8. Wycena gruntów pod stawami

8.1. Podstawowe pojęcia

8.2. Podział stawów

8.3. Użyteczność obiektów stawowych

8.4. Wycena obiektów stawowych

9. Wycena gruntów z urządzeniami pełniącymi funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

9.1. Podstawowe wiadomości o urządzeniach melioracji wodnych

9.2. Wycena urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

10. Wycena nieruchomości rolnych z koniecznością wykonania rekultywacji

10.1. Zarys wiadomości o rekultywacji

10.2. Wycena gruntów

11. Wycena gruntów rolnych przy wyłączaniu z produkcji

12. Wycena gruntów zadrzewionych i zadrzewień

12.1. Pojęcie gruntów zadrzewionych i zadrzewień

12.2. Funkcje oraz znaczenie terenów zadrzewionych

12.3. Zasady i procedury szacowania gruntów zadrzewionych oraz zadrzewień

13. Literatura

 


Tytuł: Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych
Autor: pod redakcją Ryszarda Cymermana
Wydawnictwo: Educaterra
Rok wydania: 2022
Wydanie: V uzupełnione i zmienione
Format: 17.2 x 24.1 x 1.1 cm
Objętość: 211 str.
Waga: 370 g.
Oprawa: miękka
Stan: nowy

Informacje dodatkowe

Waga 360 g
Wymiary 25 × 20 × 1 cm