Praktyka – Wycena nieruchomości

Dla kogo jest “praktyka”?

Jeżeli ukończyłeś Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości i szukasz praktyki  z wyceny nieruchomości poznaj wyjątkową ofertę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. Nasi rzeczoznawcy uprawnieni do prowadzenia praktyki rekrutują się spośród najlepszych fachowców z branży dzięki temu zapewniamy wysoki poziom zajęć praktycznych. Praktyka w T.O. Profil rzetelnie przygotuje Cię do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

PODSTAWY PRAWNE

Podstawa prawna realizowania praktyki to: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami (Dz. U. 2014, poz. 328 z późniejszymi zmianami).

Co zyskujesz decydując się na praktykę z Towarzystwem Oświatowym Profil?

 • Nauczysz się jak wykorzystywać wiedzę teoretyczną z wyceny nieruchomości do jej praktycznego zastosowania,  
 • Nasi uprawnieni rzeczoznawcy nauczą Was zasad sporządzania operatu szacunkowego, wskażą poprawną formę, treść oraz przedstawią sposoby sporządzania niezbędnych  załączników do operatu,
 • Zaznajomisz się z praktycznymi aspektami przyszłej pracy rzeczoznawcy majątkowego,
 • T.O. Profil zagwarantuje Tobie opiekę merytoryczną rzeczoznawców przez cały okres trwania praktyki. Ponieważ jest możliwość przekazywania operatów do sprawdzenia nie tylko w trakcie zajęć ale również konsultowanie ich na każdym etapie prac,
 • Zmobilizujemy Cię do samodzielnej pracy oraz analitycznego myślenia, a nie bezmyślnego przepisywania operatów. Dzięki temu nasi praktykanci mają dobre wyniki na egzaminach państwowych,
 • Zajęcia prowadzimy w przyjacielskiej atmosferze – zachęcamy do wymiany kontaktów między praktykantami, czasami konsultacje z kolegą potrafią dużo pomóc,
 • Dostaniesz zaświadczenie o uczestnictwie w praktyce, dzięki temu będziesz mógł pozyskać niezbędne dane potrzebne do wykonania operatu,
 • Poprowadzimy za Ciebie wszelkie formalności związane z wydaniem dziennika praktyk. Wystarczy, że się do nas zgłosisz, rejestracją zajmiemy się my. Ponadto pomożemy Ci w prawidłowym jego wypełnieniu i uzyskaniu podpisów rzeczoznawców,
 • Po wykonaniu operatów pełnomocnik do spraw praktyk potwierdzi jej zakończenie w dzienniku praktyki zawodowej ,
 • Nie musisz martwic się jak zapisać się na egzamin Państwowy ponieważ T.O. Profil pomoże Ci w skompletowaniu dokumentów na egzamin w Ministerstwie,
 • w razie potrzeby zajęcia na praktyce możesz zawiesić na każdym etapie ich trwania.

CEL PRAKTYKI

Do uzyskania państwowych uprawnień rzeczoznawcy majątkowego niezbędna jest praktyka zawodowa, w trakcie której, praktykant zobowiązany jest wykonać 6 operatów szacunkowych.

UCZESTNICY

Ofertę praktyki z wyceny nieruchomości kierujemy do osób posiadających wykształcenie wyższe. Praktykę możesz rozpocząć już w trakcie studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości lub studiów z zakresu gospodarki nieruchomościami lub po ich ukończeniu.

WYKŁADOWCY

Zajęcia na praktyce z wyceny nieruchomości prowadzone są przez wysoce wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną. W trakcie trwania zajęć praktykant prowadzony jest przez kilku rzeczoznawców majątkowych gdyż każdy z rzeczoznawców prowadzi tematy ściśle związane zjego specjalizacją. Gwarantujemy kadrę z dużym doświadczeniem zawodowym, dydaktycznym i naukowym. Współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w Gdańsku.

Dla kogo jest “praktyka”?

Jeżeli ukończyłeś Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości i szukasz praktyki  z wyceny nieruchomości poznaj wyjątkową ofertę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. Wysoki poziom zajęć praktycznych rzetelnie przygotuje Cię do zawodu jakim jest rzeczoznawca majątkowy.

PODSTAWY PRAWNE

Podstawa prawna realizowania praktyki to: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 518, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami (Dz. U. 2014, poz. 328).

Co zyskujesz decydując się na praktykę z Towarzystwem Oświatowym Profil?

 • nauczysz się jak wykorzystywać wiedzę teoretyczną z wyceny nieruchomości do jej praktycznego zastosowania,  
 • Nasi uprawnieni rzeczoznawcy nauczą Was zasad sporządzania operatu szacunkowego, wskażą poprawną formę, treść oraz przedstawią sposoby sporządzania niezbędnych  załączników do operatu,
 • zaznajomisz się z praktycznymi aspektami przyszłej pracy rzeczoznawcy majątkowego,
 • T.O. Profil zagwarantuje Tobie opiekę merytoryczną rzeczoznawców, możliwość przekazywania operatów do sprawdzenia nie tylko w trakcie zajęć oraz konsultowanie ich na każdym etapie prac,
 • zmobilizujemy Cię do samodzielnej pracy, analitycznego myślenia, a nie bezmyślnego przepisywania operatów – dlatego mamy dobre wyniki na egzaminach państwowych,
 • zajęcia w przyjacielskiej atmosferze – zachęcamy do wymiany kontaktów między praktykantami, czasami konsultacje z kolegą potrafią dużo pomóc,
 • dostaniesz zaświadczenie o uczestnictwie w praktyce, które ułatwi Ci uzyskanie niezbędnych danych potrzebnych do wykonania operatu,
 • poprowadzimy za Ciebie wszelkie formalności związane z wydaniem dziennika praktyk. Wystarczy, że się do nas zgłosisz, rejestracją zajmiemy się my. Ponadto pomożemy Ci w prawidłowym jego wypełnieniu i uzyskaniu podpisów rzeczoznawców,
 • Po wykonaniu operatów pełnomocnik do spraw praktyk potwierdzi jej zakończenie w dzienniku praktyki zawodowej ,
 • Nie musisz martwic się jak zapisac się na egzamin Państwowy ponieważ T.O. Profil pomoże Ci w skompletowaniu dokumentów na egzamin w Ministerstwie,
 • w razie potrzeby zajęcia na praktyce możesz zawiesić na każdym etapie ich trwania.

CEL PRAKTYKI

Do uzyskania państwowych uprawnień rzeczoznawcy majątkowego niezbędna jest praktyka zawodowa, w trakcie której, praktykant zobowiązany jest wykonać 6 operatów szacunkowych.

UCZESTNICY

Ofertę praktyki z wyceny nieruchomości kierujemy do osób posiadających wykształcenie wyższe. Praktykę możesz rozpocząć już w trakcie studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości lub studiów z zakresu gospodarki nieruchomościami lub po ich ukończeniu.

WYKŁADOWCY

Zajęcia na praktyce z wyceny nieruchomości prowadzone są przez wysoce wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną. W trakcie trwania zajęć praktykant prowadzony jest przez kilku rzeczoznawców majątkowych gdyż każdy z rzeczoznawców prowadzi tematy ściśle związane zjego specjalizacją. Gwarantujemy kadrę z dużym doświadczeniem zawodowym, dydaktycznym i naukowym. Współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w Gdańsku.