Kursy językowe

NASZA OFERTA

Oferujemy kurs języka angielskiego oraz niemieckiego dla osób początkujących. Nasz kurs przeznaczony jest zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z angielskim jak i dla tych, które już mają na tym polu jakieś osiągnięcia.

Naukę rozpoczynamy od poziomu A1 sukcesywnie osiągając wyższe stopnie.

A1 jest podstawowym poziomem biegłości językowej, na którym uczymy się rozumieć oraz stosować potoczne zwroty oraz formułować nieskomplikowane wypowiedzi związane z potrzebami życia codziennego. Ponadto przyswajamy umiejętność budowania zdań oraz tworzenie pytań.Osoba będąca na poziomie A1 umie przedstawić siebie i innych oraz prowadzić prostą rozmowę.

A2 to poziom, na którym osoba rozumie często używane zwroty oraz proste wypowiedzi pozostające w związku z codziennym życiem. Potrafi także opowiedzieć o swoim otoczeniu, pochodzeniu, omawiać kwestie powiązane z podstawowymi potrzebami każdego człowieka.

B1 określa średniozaawansowany poziom w posługiwaniu się językiem obcym. Rozumie główne przesłanie prostych tekstów na znane sobie tematy, w tym dotyczących pracy, edukacji lub czasu wolnego. Radzi sobie również w sytuacjach komunikacyjnych mogących wydarzyć się podczas podróży. Potrafi tworzyć proste i spójne teksty na tematy znane. Poza tym umie opowiadać o swoich planach, marzeniach, oczekiwaniach, przeżyciach, potrafi również w prosty sposób uzasadnić swoje opinie.

B2 jest wskaźnikiem określającym wyższy stopień samodzielności w posługiwaniu się językiem obcym. Osoba będąca na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne.Ponadto rozumie dyskusje na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.Wypowiedzi ustne i pisemne pozostają spójne, klarowne oraz szczegółowe, a mogą dotyczyć wad i zalet dyskutowanych rozwiązań oraz prezentacji własnego stanowiska na dany temat.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie pozwala na nabycie przez uczestników wiedzy językowej oraz komunikacyjnej co daje możliwość podniesienie kwalifikacji zawodowych. Zwiększa szanse na utrzymanie miejsca pracy lub awans.

CZAS TRWANIA

Kurs obejmuje od 120 do 180 godzin zegarowych.

WYKŁADOWCY


W zespole wykładowców pracują osoby posiadające bogatą wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu interaktywnych zajęć w zakresie kursów językowych.  

PROGRAM

Program szkolenia przewiduje przede wszystkim zajęcia praktyczne doskonalące komunikację językową – czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, rozwiązywanie zadań. Praca w małych grupach, wykorzystanie rzutnika multimedialnego i sprzętu audio. Uczestnicy otrzymują materiały niezbędne do pracy takie jak podręcznik oraz zestaw ćwiczeń.

INFORMACJE I ZAPISY
Gdańsk i Gdynia
: nr tel. 58 34 60 311 lub 603 710 700