Audytor efektywności energetycznej AEE

Zapraszamy na NOWOŚĆ w naszej ofercie.

Kurs AEE Audytor efektywności energetycznej organizowany jest na podstawie Dz.U. 2016 poz. 831 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej która określa: 
1) zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej;
2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;
3) zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii;
4) zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

 Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego i instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń i instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Ustawa wprowadza również system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty), który opiera się przede wszystkim na istniejących systemach wsparcia kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii (tzw. czerwone i zielone certyfikaty). Ponadto białe certyfikaty będzie można uzyskać za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności, m.in. dla przedsiębiorstw, które zmniejszyły zużycie energii, dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie. Organem wydającym i umarzającym świadectwa efektywności energetycznej będzie 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

CEL SZKOLENIA


Głównym celem jest przede wszystkim zdobycie wiedzy i nabycie praktycznej umiejętności sporządzania audytów efektywności energetycznej zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej i powiązanymi z nią aktami wykonawczymi.  

UCZESTNICY


Na kurs zapraszamy:

  • absolwentów kursów lub studiów podyplomowych w zakresie: charakterystyki energetycznej lub termomodernizacji;
  • osoby sporządzające audyty termomodernizacyjne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej;
  • osoby z wykształceniem technicznym dodatkowo posiadające ogólną wiedzę o sporządzaniu audytów energetycznych lub świadectw charakterystyki energetycznej.

WYKŁADOWCY

Kurs AEE prowadzony będzie przez wybitnych naukowców i praktyków związanych z problematyką poszanowania energii oraz wykładowców wyższych uczelni technicznych.  

KOSZTY I TERMINY   

MiastoCenaTermin
rozpoczęcia
Cena
promocyjna
Promocja
ważna do:
e-learning* (webinarium)1490 zł2022-10-221390 zł2022-10-17
Gdańsk1490 zł2022-10-221390 zł2022-10-17
Poznań1490 zł2022-10-221390 zł2022-10-17
Warszawa1490 zł2022-10-221390 zł2022-10-17
Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu. Wystarczy dostęp do komputera i Internetu, a możesz wziąć udział w kursie w każdym dogodnym dla Ciebie miejscu.

Jak prowadzone są zajęcia online:

Zajęcia prowadzone są na żywo przez internet. E-learning przede wszystkim zapewnia możliwość komunikowania się z wykładowcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy internetowej z prowadzącym i pozostałymi uczestnikami szkolenia. Uwaga – wymagana obecność na zajęciach stacjonarnych poświęconych ćwiczeniom komputerowym (1 dzień) w wyznaczonym przez organizatora mieście. 

CZAS TRWANIA

Kurs obejmuje 32 godzin zajęć dydaktycznych. Dodatkowo zajęcia są prowadzone w trybie weekendowym, w sposób nie kolidujący z pracą zawodową. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w odstępach co 2-3 tygodnie. 

PROGRAM    

Certyfikaty efektywności energetycznej, podstawy prawne, zasady audytu energetycznego
Diagnoza systemu odwodnienia
Obliczenia opłacalności inwestycji metodą LCC 
Optymalizacja spalania, dobór współczynnika nadmiaru powietrza
OZE, rachunek ekonomiczny stosowania, wady i zalety
Podstawowe urządzenia do diagnostyki w systemie auditingu energetycznego
Postępowanie przy ubieganiu się o wydanie Świadectwa Efektywności Energetycznej
Przykłady wybranych obliczeń w AEE
Racjonalizacja działania pieców przemysłowych
Racjonalizacja gospodarki chłodniczej w przemyśle
Racjonalizacja rurociągowego transportu nośników energii i sieci wymienników ciepła
Racjonalizacja zużycia energii w układach sprężonego powietrza
Silniki elektryczne i napędy, metody pomiarowe sprawności silników, moc bierna
System oświetlenia, systemy pomiarowe, racjonalizacja wykorzystania energii oświetlenia
System Zarządzania Środowiskowego w przedsiębiorstwach
Układy grzewcze i parowe, kogeneracja, odbiorniki ciepła
Zajęcia komputerowe – obliczenia metodą uproszczoną wg zał. 1 i zał. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii
Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym
Zużycie energii w obiektach budowlanych, zasady postepowania w AEE budynków, wentylacja i klimatyzacja

DODATKOWE INFORMACJE


Przyjmujemy wstępne zgłoszenia zainteresowanych osób.
Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej.Jednakże zgłoszenie nie zobowiązuje do uczestnictwa w kursie. Osobom, od których otrzymamy zgłoszenie, będziemy przekazywać dalsze informacje w sprawie kursu.

Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 77 1500 1706 1217 0000 1464 0000