Praktyka - Wycena Nieruchomości webinarium Powiększ do pełnego rozmiaru

Praktyka - Wycena Nieruchomości webinarium

Skończyłeś Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości lub właśnie je kończysz, to teraz czas na praktykę! Poznaj wyjątkową ofertę praktyki zawodowej, którą dla Ciebie przygotowaliśmy.

Więcej szczegółów

2 478,15 zł

Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu, nie musisz wychodzić z domu, by w nich uczestniczyć. Możesz wziąć udział w praktykach w każdym dogodnym dla Ciebie miejscu.

Program praktyki, czyli jak przygotujemy Cię do zawodu rzeczoznawcy majątkowego

Nauczymy Cię sporządzać operaty szacunkowe, w których zostanie określona wartość sześciu rodzajów nieruchomości, spośród niżej wymienionych:

 • nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 • nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
 • nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
 • nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
 • nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego,
 • budynku lub budowli w podejściu kosztowym,
 • nieruchomości rolnej dla celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
 • nieruchomości leśnej dla celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie.
 

Wyboru operatów dokonuje organizator praktyki.

W jakiej formie prowadzimy zajęcia?

 • praktyka trwa co najmniej 6 miesięcy i obejmuje sporządzenie 6 operatów szacunkowych pod kierunkiem rzeczoznawcy,
 • praktyka podzielona jest na dwie części, z których każda trwa około trzech miesięcy,
 • każda część praktyki rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem do realizowanych tematów i dotyczy 3 operatów szacunkowych,
 • spotkania odbywają się w formie e-learningu. Wystarczy tylko dostęp do komputera i Internetu. E-learning zapewnia możliwość komunikowania się z rzeczoznawcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy z rzeczoznawcą i pozostałymi uczestnikami szkolenia.
 

Co zyskujesz decydując się na praktykę właśnie z nami?

 • nauczysz się jak wykorzystywać wiedzę teoretyczną z wyceny nieruchomości do jej praktycznego zastosowania,
 • poznasz m.in. sposoby sporządzania operatu szacunkowego, jego formę, treść oraz sposoby sporządzania niezbędnych protokołów stanowiących załączniki do operatu,
 • zaznajomisz się z praktycznymi aspektami przyszłej pracy rzeczoznawcy majątkowego,
 • masz zagwarantowaną opiekę merytoryczną rzeczoznawców, możliwość przekazywania operatów do sprawdzenia nie tylko w trakcie zajęć oraz konsultowanie ich na każdym etapie prac,
 • zmobilizujemy Cię do samodzielnej pracy, analitycznego myślenia, a nie bezmyślnego przepisywania operatów – dlatego mamy dobre wyniki na egzaminach państwowych,
 • zajęcia w przyjacielskiej atmosferze - zachęcamy do wymiany kontaktów między praktykantami, czasami konsultacje z kolegą potrafią dużo pomóc,
 • dostaniesz zaświadczenie o uczestnictwie w praktyce, które ułatwi Ci uzyskanie niezbędnych danych potrzebnych do wykonania operatu,
 • poprowadzimy za Ciebie wszelkie formalności związane z wydaniem dziennika praktyk - wystarczy, że się do nas zgłosisz, rejestracją zajmiemy się już my. 

 

Pomożemy Ci również w prawidłowym jego wypełnieniu i uzyskaniu podpisów rzeczoznawców,

 • zapewniamy potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika,
 • pomożemy Ci w skompletowaniu dokumentów na egzamin państwowy oraz w prawidłowym wypełnieniu wniosku,
 • w razie potrzeby zajęcia na praktyce możesz zawiesić na każdym etapie ich trwania.

Co przed Tobą?

 • prestiżowy i odpowiedzialny zawód na rynku - zawód zaufania publicznego,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w dziedzinie wyceny nieruchomości,
 • ciągły rozwój własnych umiejętności,
 • nowe kontakty zawodowe,
 • możliwość założenia własnej firmy, zajmującej się szacowaniem nieruchomości.

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszenia znajduje się na stronie: http://top.com.pl/praktyki/praktyka-wycena-nieruchomosci-online

Nie zwlekaj! Zapisz się już dziś !