Kurs Uprawnienia dla elektryków Powiększ do pełnego rozmiaru

Kurs Uprawnienia dla elektryków

Zgodnie z art. 54 ustawy Prawo energetyczne, specjaliści zajmujący się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach prawa energetycznego powinni posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem.

Więcej szczegółów

Obniżka!

-51,00 zł

299,00 zł

350,00 zł

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

CEL SZKOLENIA

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych grupy G1 (elektroenergetyka): 

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną na stanowiskach "EKSPLOATACJI" i "DOZORU": urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

Uprawnienia: eksploatacji E i dozoru D, zakres czynności: obsługa, konserwacja, montaż, remont, kontrolno-pomiarowe

UCZESTNICY

  • Osoby przygotowujące się do egzaminu kwalifikacyjnego na stanowiskach Eksploatacji i Dozoru - Grupa 1. 
    Rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnień: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV. 
  • Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.

Świadectwo kwalifikacji uzyskają tylko te osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin.

WYKŁADOWCY

Doświadczeni wykładowcy z uprawnieniami E i D.

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszenia znajduje się na stronie: http://top.com.pl/kursy/31-kursy/45-kursy-dla-elektrykow

Zapraszamy !