Kurs Operator drona Powiększ do pełnego rozmiaru

Kurs Operator drona

Kurs przygotowujący do egzaminu na operatora bezzałogowych statków latających UAVO VLOS (w zasięgu wzroku).

Więcej szczegółów

1 500,00 zł

Bezzałogowe statki powietrzne, potocznie nazywane „dronami”, w coraz szerszym zakresie są użytkowane na całym świecie. W Polsce również obserwowany jest wzrost zainteresowania tymi urządzeniami. Aby wykonywać loty dronem w sposób inny niż rekreacyjny i sportowy, należy posiadać świadectwo kwalifikacji, czyli dokument potwierdzający, że operator potrafi w sposób bezpieczny sterować takim urządzeniem, badania lotniczo-lekarskie oraz ubezpieczenie OC.

Wszystkie loty związane ze świadczeniem usług, takich jak np. wykonywanie fotografii czy kręcenie filmów wymagają posiadania świadectwa kwalifikacji wydawanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego po zdaniu państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Ze względów bezpieczeństwa loty dronami w zasięgu wzroku są ograniczone w niektórych strefach przestrzeni powietrznej. Nie można latać np. w strefie kontrolowanej lotniska chyba, że uzyska się zgodę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na wlot w tę strefę. Operator musi zapewnić również bezpieczne wykonywanie lotu, tak by dron nie stwarzał zagrożenia dla osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej.

CEL SZKOLENIA

Nabycie teoretycznej i praktycznej umiejętności obsługi bezzałogowych statków latających celem uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych z uprawnieniami do wykonywania lotów w zasięgu wzroku. Szkolenie ma na celu nabycie przez kandydatów na operatorów UAV wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym oraz do jego prawidłowej obsługi naziemnej.

UCZESTNICY

Kurs kierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich interesujących się tematyką dronów zarówno bez doświadczenia, jak i do średnio-zaawansowanych operatorów.

WYKŁADOWCY

Kadra z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca wszelkie uprawnienia licencjonowanych pilotów i instruktorów UAV umożliwiające wykonywanie operacji lotniczych wszystkimi typami bezzałogowych statków powietrznych.

CZAS TRWANIA

Kurs liczy 4 dni zajęć teoretycznych i praktycznych. Podczas teorii przekazywana jest wiedza wymagana do podejścia na egzamin UAVO Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego. Kolejnym etapem jest część praktyczna w formie lotów na specjalnym terenie i sprzęcie trener-uczeń pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszenia znajduje się na stronie: http://top.com.pl/kursy/129-kurs-operatora-drona

Zapraszamy !