Kurs Audytor Efektywności Energetycznej AEE Powiększ do pełnego rozmiaru

Kurs Audytor Efektywności Energetycznej AEE

Zapraszamy na NOWOŚĆ w naszej ofercie!

Więcej szczegółów

1 490,00 zł

Kurs AEE Audytor efektywności energetycznej organizowany jest na podstawie Dz.U. 2016 poz. 831 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej która określa: 
1) zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej;
2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;
3) zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii;
4) zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego i instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń i instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Ustawa wprowadza również system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty), który opiera się na istniejących systemach wsparcia kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii (tzw. czerwone i zielone certyfikaty). Białe certyfikaty będzie można uzyskać za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności, m.in. dla przedsiębiorstw, które zmniejszyły zużycie energii, dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie. Organem wydającym i umarzającym świadectwa efektywności energetycznej będzie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

CEL SZKOLENIA
Zdobycie wiedzy i nabycie praktycznej umiejętności sporządzania audytów efektywności energetycznej zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej i powiązanymi z nią aktami wykonawczymi.  

UCZESTNICY
Na kurs zapraszamy:

  • absolwentów kursów lub studiów podyplomowych w zakresie: charakterystyki energetycznej lub termomodernizacji;
  • osoby sporządzające audyty termomodernizacyjne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej;
  • osoby z wykształceniem technicznym i posiadające ogólną wiedzę o sporządzaniu audytów energetycznych lub świadectw charakterystyki energetycznej.


WYKŁADOWCY

Kurs AEE prowadzony będzie przez wybitnych naukowców i praktyków związanych z problematyką poszanowania energii oraz wykładowców wyższych uczelni technicznych.

CZAS TRWANIA

Kurs obejmuje 32 godziny zajęć dydaktycznych. Zajęcia są prowadzone w trybie weekendowym, w sposób nie kolidujący z pracą zawodową. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w odstępach co 2-3 tygodnie.

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszenia znajduje się na stronie: http://top.com.pl/kursy/31-kursy/25-audytor-efektywnosci-energetycznej-aee

Zapraszamy !