Studia Podyplomowe Wycena Przedsiębiorstw oraz Maszyn i Urządzeń Powiększ do pełnego rozmiaru

Studia Podyplomowe Wycena Przedsiębiorstw oraz Maszyn i Urządzeń

Towarzystwo Oświatowe Profil od 20 lat zajmuje się szkoleniami, głównie z zakresu gospodarowania nieruchomościami. Wąska specjalizacja pozwoliła nam na wypracowanie odpowiednich standardów, które przekładają się na wysoką jakość kształcenia. Współpracujemy z wieloma uczelniami w Polsce, których absolwenci darzą nas zaufaniem już od wielu lat. 
Podyplomowe Studia Wycena Przedsiębiorstw oraz Maszyn i Urządzeń są nowością w naszej ofercie i skierowane są do szerokiego grona odbiorców.

Więcej szczegółów

3 800,00 zł

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, maszyn i urządzeń. Absolwenci studiów będą potrafili zastosować właściwe metody wyceny przy założeniu różnych celów i uwarunkowań wyceny. Istotnym elementem programu jest wycena maszyn i urządzeń trwale i nietrwale związanych z nieruchomością. Studia pozwolą podnieść kompetencje w zakresie zarządzania ukierunkowanego na podnoszenie wartości przedsiębiorstwa, jak również metod oceny osiągniętych wyników.

Absolwenci Podyplomowych Studiów Wycena Przedsiębiorstw oraz Maszyn i Urządzeń otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Inżynierii Gospodarki w Słupsku.

UCZESTNICY

Adresatami Studiów są osoby zainteresowane poszerzeniem i pogłębieniem swojej wiedzy w zakresie metod wyceny przedsiębiorstw, maszyn i urządzeń. W szczególności studia będą przydatne osobom zajmującym się wycenami w firmach konsultingowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, a przede wszystkim dla:

  • rzeczoznawców majątkowych,
  • dyrektorów finansowych,
  • księgowych,
  • biegłych rewidentów,
  • doradców inwestycyjnych,
  • urzędników samorządowych,
  • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw,
  • wszystkich zainteresowanych szacowaniem wartości przedsiębiorstw, maszyn i urządzeń. 

WYKŁADOWCY

Kierownik merytoryczny studiów: prof zw. dr hab. inż Andrzej Hopfer

Przy organizacji naszych szkoleń, współpracujemy z pracownikami naukowymi z wielu uczelni z kraju. Nie bazujemy na wykładowcach pochodzących tylko z jednej uczelni. Dobieramy wykładowców tak, aby każdy z tematów był prowadzony przez najlepszych specjalistów. I tylko najlepsi mogą u nas wykładać.  W skład zespołu dydaktycznego wchodzą wykładowcy akademiccy, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, rzeczoznawcy majątkowi, prawnicy, ekonomiści, specjaliści wyceny przedsiębiorstw, maszyn i urządzeń, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości i wielu ekspertów z różnych dziedzin, tworzący najlepszy zespół merytoryczny w kraju.

CZAS TRWANIA

Zajęcia odbywają się w sposób umożliwiający pogodzenie Państwa pracę zawodową z nauką. Studia obejmują 220 godz. zajęć w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów dyplomowych. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, w dwudniowych zjazdach (soboty i niedziele od 9:00-18:00). Zjazdy te odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu. Studia obejmują dwa semestry i zjazd egzaminacyjny.

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszenia znajduje się na stronie:  http://top.com.pl/studia-podyplomowe/116-podyplomowe-studia-wycena-przedsiebiorstw-oraz-maszyn-i-urzadzen

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś !