Studia Podyplomowe Zarządzania Nieruchomościami Powiększ do pełnego rozmiaru

Studia Podyplomowe Zarządzania Nieruchomościami

Towarzystwo Oświatowe Profil od 1994 roku zajmuje się szkoleniami, głównie z zakresu gospodarowania nieruchomościami – wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami. Wąska specjalizacja pozwoliła nam na wypracowanie odpowiednich standardów, które przekładają się na wysoką jakość kształcenia.

Więcej szczegółów

4 000,00 zł

DLACZEGO WARTO U NAS STUDIOWAĆ

 • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z gospodarką nieruchomościami gwarantuje pierwszorzędną jakość szkolenia zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym,
 • wiedza i umiejętności wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych zapewniają znakomity poziom kształcenia,
 • słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców,
 • połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwala na doskonałe przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości,
 • stosujemy zasadę „im lepsza atmosfera zajęć, tym łatwiej przekazuje się oraz przyswaja wiedzę”.

CEL STUDIÓW

Głównym celem Podyplomowych Studiów Zarządzanie Nieruchomościami jest uzyskanie przez uczestników teoretycznej oraz praktycznej wiedzy z dziedziny zarządzania nieruchomościami, która jest niezbędna w prowadzeniu działalności zarządcy nieruchomości.  Niezwykle ważne jest wykształcenie specjalistów gotowych podjąć i z łatwością sprostać każdemu zadaniu. 
W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się z zasadami organizacji zarządu nieruchomości, organizacji i zarządzania biurem zarządcy, zarządzania nieruchomościami użytkowymi oraz zarządzania finansami.

Absolwenci Podyplomowych Studiów Zarządzanie Nieruchomościami otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Inżynierii Gospodarki w Słupsku.

UCZESTNICY

Podyplomowe Studia Zarządzanie Nieruchomościami kierowane są do:

 • osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie,
 • właścicieli i zarządców nieruchomości,
 • członków wspólnot mieszkaniowych,
 • pracowników zarządów domów komunalnych,
 • pracowników spółdzielni mieszkaniowych,
 • właścicieli i zarządców biurowców, majątków ziemskich, majątku państwowego, komunalnego i prywatnego
 • osób zainteresowanych zdobyciem nowego zawodu - zarządcy nieruchomości.

WYKŁADOWCY

Kierownik merytoryczny studiów: prof zw. dr hab. inż Andrzej Hopfer

Przy organizacji naszych szkoleń, współpracujemy z pracownikami naukowymi z wielu uczelni z kraju. Nie bazujemy na wykładowcach pochodzących tylko z jednej uczelni. Dobieramy wykładowców tak, aby każdy z tematów był prowadzony przez najlepszych specjalistów. I tylko najlepsi mogą u nas wykładać.

W skład zespołu dydaktycznego wchodzą wykładowcy akademiccy, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, rzeczoznawcy majątkowi, prawnicy, ekonomiści, specjaliści wyceny przedsiębiorstw, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości i wielu ekspertów z różnych dziedzin, tworzący najlepszy zespół merytoryczny w kraju.

CZAS TRWANIA

Zajęcia odbywają się w sposób umożliwiający pogodzenie Państwa pracę zawodową z nauką. Studia obejmują 288 godz. zajęć w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów specjalistycznych i seminariów dyplomowych. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, w trzydniowych zjazdach (w piątki od 16:30-20:30, soboty i niedziele od 9:00-17:00). Zjazdy te odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu. Studia obejmują dwa semestry i zjazd egzaminacyjny.

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszenia znajduje się na stronie: http://top.com.pl/studia-podyplomowe/10-podyplomowe-studia-zarzadzanie-nieruchomosciami

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś !