Studia Podyplomowe Charakterystyka energetyczna i audyting energetyczny budynków Powiększ do pełnego rozmiaru

Studia Podyplomowe Charakterystyka energetyczna i audyting energetyczny budynków

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (certyfikat energetyczny) jest dokumentem określającym stan faktyczny budynku lub lokalu pod względem jego energochłonności. Stanowi źródło oceny jakości użytkowej i wartości rynkowej oraz cech energetycznych budynku lub lokalu. Charakterystyka energetyczna budynku pozwala ocenić poziom zużycia energii w budynku oraz wskazać możliwości poprawy stanu istniejącego.

Więcej szczegółów

3 800,00 zł

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie magisterskie o dowolnym kierunku lub wykształcenie inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka i pokrewnych, które chciałyby zajmować się sporządzaniem certyfikatów energetycznych.
Ukończenie studiów podyplomowych zapewnia wpis do "Rejestru osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej".

Studia kończą się:

  • egzaminem końcowym - test zawierający pytania i zadania związane ze zdobyciem zawodu „Audytora energetycznego”;
  • pracą dyplomową, składającą się z dwóch części:
  • świadectwa energetycznego dla budynku/lokalu,
  • audytu energetycznego budynku.

CEL STUDIÓW

  • Zdobycie wiedzy niezbędnej do samodzielnego wykonywania audytów i certyfikatów energetycznych wraz z podstawami fizyki budowli, budownictwa energooszczędnego i pasywnego.
  • Uzyskanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej bez egzaminu państwowego.

UCZESTNICY

Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie o dowolnym kierunku lub wykształcenie inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych, zainteresowane sporządzaniem certyfikatów energetycznych. Uczestnicy otrzymują świadectwo Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu

WYKŁADOWCY

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez wybitnych naukowców i praktyków związanych z problematyką poszanowania energii oraz wykładowców wyższych uczelni technicznych. Kierownikiem Podyplomowych Studiów Charakterystyki Energetycznej i Auditingu Energetycznego jest dr inż. Tadeusz Pyrcioch - prof. Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu, Prodziekan Wydziału Ochrony Środowiska, wykładowca akademicki.

CZAS TRWANIA

Studia trwają 2 semestry (216 godzin) i prowadzone są systemem zaocznym. Zjazdy będą odbywać się średnio co 3 tygodnie. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i konsultacji.

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszenia znajduje się na stronie:  http://top.com.pl/studia-podyplomowe/20-certyfikacja/21-podyplomowe-studia-charakterystyka-energetyczna-i-audyting-energetyczny-budynkow

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś !