Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości Powiększ do pełnego rozmiaru

Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości

Nowość - zajęcia także przez Internet!
Nie strać okazji i zapisz się już dziś!

Więcej szczegółów

4 000,00 zł

CEL STUDIÓW

Celem Podyplomowych Studiów Wycena Nieruchomości jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, budownictwa i zagadnień ściśle związanych z wyceną nieruchomości. Studia te umożliwiają zdobycie umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy przygotowującej do odbycia praktyki zawodowej, uzyskania uprawnień i wykonywania atrakcyjnego zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Osoby, które myślą o podjęciu pracy związanej z nieruchomościami, otrzymają na naszych studiach szeroką wiedzę pozwalającą z łatwością odnaleźć się na rynku nieruchomości.

Zawód rzeczoznawcy majątkowego często łączony jest z pracą zawodową. Na rzeczoznawcę majątkowego czekają zlecenia z banków, ubezpieczalni, sądów, osób prywatnych i firm, agencji obrotu nieruchomościami czy samorządów.

Podyplomowe Studia Wycena Nieruchomości są organizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741 z późn. zm. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości  Dz. U. z 2014 poz. 826.

Absolwenci Podyplomowych Studiów Wycena Nieruchomości otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Inżynierii Gospodarki w Słupsku. Świadectwo to upoważnia do odbycia praktyki zawodowej i uzyskanie licencji rzeczoznawcy majątkowego, po zdanym egzaminie państwowym.

UCZESTNICY

Podyplomowe Studia Wycena Nieruchomości kierowane są do:

  • osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie,
  • osób chcących uzyskać państwowe uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego,
  • pracowników banków, instytucji samorządowych, ubezpieczalni, doradców inwestycyjnych,
  • zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości,
  • deweloperów, administratorów budynków i spółdzielni mieszkaniowych,
  • urzędników państwowych i samorządowych,
  • osób, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami i wyceną nieruchomości,
  • wszystkich tych osób, które chcą zdobyć nowy, przyszłościowy i niezależny zawód.

WYKŁADOWCY

Kierownik merytoryczny studiów: prof zw. dr hab. inż Andrzej Hopfer

Przy organizacji naszych szkoleń, współpracujemy z pracownikami naukowymi z wielu uczelni z kraju. Nie bazujemy na wykładowcach pochodzących tylko z jednej uczelni. Dobieramy wykładowców tak, aby każdy z tematów był prowadzony przez najlepszych specjalistów. I tylko najlepsi mogą u nas wykładać.

Nadzór merytoryczny nad Podyplomowymi Studiami Wyceny Nieruchomości pełni prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Hopfer. 
W skład zespołu dydaktycznego prof. Hopfera wchodzą wykładowcy akademiccy, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, rzeczoznawcy majątkowi, prawnicy, ekonomiści, specjaliści wyceny przedsiębiorstw, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości i wielu ekspertów z różnych dziedzin, tworzący najlepszy zespół merytoryczny w kraju.

CZAS TRWANIA 

Zajęcia odbywają się w sposób umożliwiający pogodzenie Państwa pracę zawodową z nauką.
Studia obejmują 286 godz. zajęć w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów specjalistycznych i seminariów dyplomowych. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, w trzydniowych zjazdach (w piątki od 16:30-20:30, soboty i niedziele od 9:00-17:00). Zjazdy te odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu. Studia obejmują dwa semestry i zjazd egzaminacyjny.

PROGRAM

Podyplomowe Studia Wycena Nieruchomości są organizowane zgodnie z aktualnie obowiązującym minimum programowym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości Dz. U. z 2014 poz. 826).

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszenia znajduje się na stronie:  http://top.com.pl/studia-podyplomowe/41-podyplomowe-studia-wycena-nieruchomosci

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś !