Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego Powiększ do pełnego rozmiaru

Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego

Jeżeli jesteś absolwentem Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości, odbywasz praktykę z wyceny nieruchomości lub ją zakończyłeś mamy dla Ciebie ofertę, dzięki której zweryfikujesz poziom swoich wiadomości. Udział w kursie pozwoli powtórzyć i utrwalić zasób wiedzy oraz przygotuje Cię do egzaminu na uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości.

Więcej szczegółów

450,00 zł

Mamy ponad 20 letnie doświadczenie w organizacji szkoleń z dziedziny gospodarowania nieruchomościami, a w szczególności w zakresie wyceny nieruchomości. Wąska specjalizacja pozwoliła nam na wypracowanie odpowiednich standardów, które przekładają się na wysoką jakość kształcenia.

Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu, nie musisz wychodzić z domu, by w nich uczestniczyć. Możesz wziąć udział w kursie w każdym dogodnym dla Ciebie miejscu. E-learning zapewnia możliwość komunikowania się z wykładowcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy internetowej z prowadzącym i pozostałymi uczestnikami szkolenia.

Szkolenie prowadzone jest przez długoletnich praktyków, specjalistów w zakresie szacowania nieruchomości.

CEL SZKOLENIA

Przygotowanie do egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego poprzez rozwiązywanie pytań testowych z egzaminów państwowych. W trakcie szkolenia omawiane są odpowiedzi, istnieje możliwość konsultowania wątpliwości, zadawania pytań w celu jak najlepszego przypomnienia i ugruntowania wiedzy.

UCZESTNICY

Kurs skierowany jest do osób, które ukończyły studia podyplomowe z wyceny nieruchomości lub z zakresu gospodarki nieruchomościami, ukończyły lub są w trakcie odbywania praktyki z wyceny nieruchomości i chciałyby usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.

CZAS TRWANIA

Kurs obejmuje 12 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone w trybie weekendowym w sposób nie kolidujący z pracą zawodową.

PROGRAM

  • wskazówki jak prawidłowo wypełnić wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, jakie skompletować dokumenty,
  • rozwiązywanie przykładowych pytań egzaminacyjnych,
  • szczegółowe omówienie odpowiedzi,
  • możliwość zadawania indywidualnych pytań w kwestiach budzących wątpliwości.

 

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszenia znajduje się na stronie: http://top.com.pl/kursy/128-kurs-przygotowujacy-do-egzaminu-panstwowego-na-rzeczoznawce-majatkowego

Zapraszamy !