Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Powiększ do pełnego rozmiaru

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Autorzy: Ryszard Cymerman, Tomasz Bajerowski, Hubert Kryszk
Wydawnictwo: Educaterra 2008
Okładka miękka, 118 stron

Więcej szczegółów

978-83-88999-09-3

Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie


Powiadom mnie kiedy będzie dostępny

46,00 zł

Spis treści:

1. Gospodarka przestrzenna na obszarze gminy
2. Zmiany wartości nieruchomości w procesie inwestycyjnym
2.1. Etap I - Planistyczny - opracowań planistycznych
2.2. Etap II - Przygotowawczy
2.3. Etap III - Realizacyjny - budowy inwestycji
3. Teoretyczne podstawy prognozowania
3.1. O sensie prognozowania
3.2. Pojęcie prognozy
3.3. Metody prognostyczne
3.4. Klasyfikacja prognoz
3.5. Proces prognozowania
3.6. Zasady prognozowania
3.7. Cechy prognoz odnoszących się do planowania przestrzennego
4. Prognozowanie zmian wartości przestrzeni planistycznej
4.1. Wprowadzenie
4.2. Treść prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.3. Zasięg przestrzenny skutków finansowych wywoływanych przez ustalenia planu miejscowego
4.4. Analiza lokalnego rynku nieruchomości gruntowych
4.4.1. Przykład zastosowania modelu regresji do analizy lokalnego rynku nieruchomości
4.4.2. Przykład zastosowania modelu regresji do analizy lokalnego rynku nieruchomości wraz z prognozą uwzględniającą wpływ czynnika losowego
4.4.3. Zastosowanie taksonomii numerycznej do analizy lokalnego rynku nieruchomości
5. Prognozowanie skutków finansowych zmian wartości przestrzeni planistycznej
5.1. Prawne uwarunkowania wykonywania prognozy skutków finansowych
5.2. Obciążenia finansowe gmin w następstwie uchwalenia planu miejscowego
5.3. Obciążenia finansowe za negatywne skutki wywołane na nieruchomościach
5.4. Obciążenia finansowe związane z wykupieniem nieruchomości, do realizacji celów publicznych
5.5. Obciążenia finansowe związane z kosztami budowy infrastruktury
5.6. Obciążenia finansowe związane z obsługą procesu inwestycyjnego
5.7. Dochody gminy z następstw uchwalenia planu miejscowego
5.8. Opłata planistyczna
5.9. Opłaty adiacenckie
5.10. Przyrost podatku gruntowego
5.11. Opłata od czynności cywilnoprawnych
6. Zasady wykorzystania relacyjnych baz danych do sporządzania prognoz skutków finansowych - praktyczna aplikacja internetowa
6.1. Menu główne aplikacji komputerowej
6.2. Dane formalnoprawne
6.3. Dane ogólne
6.4. Trendy czasowe dla danego przeznaczenia
6.5. Zakres treści prognozy
6.6. Dane planistyczne
6.7. Działki ewidencyjne
6.8. Koszty budowy infrastruktury technicznej
6.9. Obliczenia
6.10. Warianty prognozy
6.11. Raporty
6.12. Podatki
7. Uwagi końcowe
Piśmiennictwo