Ekonomiczne i prawne aspekty odrolniania i odlesiania gruntów Powiększ do pełnego rozmiaru

Ekonomiczne i prawne aspekty odrolniania i odlesiania gruntów

Praca pod redakcją: Ryszarda Cymermana
Wydawnictwo: EDUCATERRA 2009
Okładka miękka, 197 stron

Więcej szczegółów

978-83-88999-10-9

61,00 zł

SPIS TREŚCI
Od autorów
Wprowadzenie

Podstawowe pojęcia i definicje
Przestrzeń rolnicza i leśna
Ochrona i zmiana przeznaczenia gruntów
Procedura zamiany gruntów rolnych i lasów na inne użytki
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zgoda na zmianę przeznaczenia
Wyłączenie z produkcji
Wycena gruntów rolnych i lasów w różnych stanach procesu inwestycyjnego
Cele szacowania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Wycena gruntów w celu ustalenia opłat za wyłączenie z produkcji
Wycena drzewostanów do ustalenia opłat za przedwczesny wyrąb drzewostanu na gruntach leśnych wyłączonych z produkcji
Wycena odszkodowań za zmniejszenie wartości nieruchomości lub jakości produkcji rolnej albo leśnej z tytułu położenia na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub strefach ochronnych wokół zakładów przemysłowych
Wycena zmniejszenia wartości użytkowej gruntów zdegradowanych podlegających rekultywacji
Zadania i pytania sprawdzające

Załączniki
-Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. sprawie zasad ustalania jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu
-Wyroki i orzeczenia sądów
-Decyzje SKO dotyczące wyłączania gruntów rolnych i lasów z produkcji
-Przykładowe decyzje
Odpowiedzi do zadań i pytań