Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości. Metodologia, zużycie obiektów, przykłady. Powiększ do pełnego rozmiaru

Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości. Metodologia, zużycie obiektów, przykłady.

Zespół redakcyjny:J.Brzozowski, J.Janowska, U.Wiśniewska, M.Kowalska
Wydawnictwo: WACETOB, wyd.III,2015

Okładka miękka,174 strony

Więcej szczegółów

978-83-7165-779-5

60,00 zł

W wydawnictwie zebrano informacje dotyczące wycen nieruchomości w podejściu kosztowym metodą kosztów odtworzenia, techniką elementów scalonych, techniką szczegółową oraz techniką wskaźnikową, a także informacje związane z ustaleniem stopnia zużycia obiektów budowlanych dla potrzeb szacowania wartości nieruchomości.
Znajdą tu Państwo merytoryczne informacje dotyczące metodologii i technik obliczeń w tym szczególnym podejściu oraz cztery przykładowe operaty szacunkowe.
Opracowanie zostało oparte na obowiązujących aktach prawnych, których obszerne fragmenty przytoczono w części ogólnej, jak również w przykładach wycen oraz Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny.
Wydanie III uwzględnia zmiany związane z wyłączeniem ze składu Powszechny Krajowych Zasad Wyceny standardu KSWP 1 i 3.

Spis treści:

1. Podstawy formalno-prawne określania wartości odtworzeniowej
2. Podstawowe wzory
3. Określanie kosztów odtworzenia techniką elementów scalonych
4. Określanie kosztów odtworzenia techniką szczegółową
5. Określanie kosztów odtworzenia techniką wskaźnikową
6. Określanie kosztów dodatkowych
7. Określanie stopnia zużycia obiektów budowlanych
7.1. Ustalenie zużycia funkcjonalnego
7.2. Ustalenie zużycia środowiskowego
7.3. Metody ustalenia stopnia zużycia technicznego
7.4. Ustalenie zużycia łącznego
8. Przykłady wycen nieruchomości w podejściu kosztowym:

Przykład 1 - podejście kosztowe, metoda kosztów odtworzenia, technika elementów scalonych
Przykład 2 - podejście kosztowe, metoda kosztów odtworzenia, technika szczegółowa
Przykład 3 - podejście kosztowe, metoda kosztów odtworzenia, technika wskaźnikowa
Przykład 4 - podejście kosztowe, metoda kosztów odtworzenia, technika elementów scalonych lub wskaźnikowa