Rzeczoznawstwo majątkowe. Praktyka zawodowa kandydata Powiększ do pełnego rozmiaru

Rzeczoznawstwo majątkowe. Praktyka zawodowa kandydata

Autor: Jerzy Walicki
Wydawnictwo: Towarzystwo Oświatowe Profil, 2013
Okładka miękka, 120 stron

Więcej szczegółów

978-83-901893-6-9

Obniżka!

-12,00 zł

35,00 zł

47,00 zł

Opracowanie przeznaczone jest w szczególności dla kandydatów do zawodu rzeczoznawcy majątkowego, odbywających roczną praktykę zawodową, w ramach której obowiązani są wykonać 15 operatów szacunkowych.
Zasady i warunki odbywania praktyki zawodowej, a także regulamin organizacji tych praktyk, ich program oraz sposób dokumentowania jej odbycia, określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. Nr 31, poz. 189 z późn. zm.).
W ramach praktyki zawodowej kandydat do zawodu rzeczoznawcy majątkowego, samodzielnie sporządza 15 operatów szacunkowych pod kierunkiem uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, przy zastosowaniu różnych podejść, metod i technik wyceny.

Niniejsze opracowanie proponuje układ operatu oraz sposób wyceny zgodny z aktualnym stanem prawnym. W zakresie dotyczącym redakcji opracowania podano, co powinno być treścią poszczególnych rozdziałów operatu szacunkowego:

 • przedmiotu i zakresu wyceny,
 • celu wyceny,
 • podstaw formalnych i merytorycznych wyceny,
 • źródeł danych merytorycznych,
 • określenia dat istotnych w operacie,
 • opisu nieruchomości (w tym: stanu prawnego, przeznaczenia w m.p.z.p., lokalizacji oraz stanu technicznego, budowlanego i użytkowego),
 • wyboru sposobu wyceny,
 • analizy i charakterystyki rynku nieruchomości,
 • określenia wartości nieruchomości z zastosowaniem obowiązujących podejść, metod i technik,
 • przedstawienia wyniku końcowego wyceny z uzasadnieniem,
 • klauzul i zastrzeżeń,
 • załączników.

 

Szczególna uwaga została skierowana na warsztat rzeczoznawcy i podanie praktycznych wskazówek jak:

 • utworzyć zbiór nieruchomości podobnych,
 • określić cechy nieruchomości i stopnie ich oceny,
 • wyznaczyć trend czasowy zmiany cen i skorygować ceny transakcyjne ze względu na upływ czasu,
 • obliczyć wagi tych cech stosując zasadę „ceteris paribus”,
 • obliczyć wielkość poprawek kwotowych (metoda porównywania parami),
 • obliczyć wartość średnią po uwzględnieniu poprawek kwotowych (metoda porównywania parami),
 • obliczyć granice sumy współczynników korygujących (metoda korygowania ceny średniej),
 • wyznaczyć współczynniki korygujące i ich sumę dla nieruchomości wycenianej (metoda korygowania ceny średniej),
 • obliczyć dochód netto (podejście dochodowe), - obliczyć współczynnik kapitalizacji lub stopę kapitalizacji albo stopę dyskonta (podejście dochodowe),
 • obliczyć wartość nieruchomości,
 • przedstawić wynik końcowy wyceny wraz z uzasadnieniem.

Zobacz też