Prawo nieruchomości Zbiór przepisów Powiększ do pełnego rozmiaru

Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2019
Okładka miękka, 669 stron

Więcej szczegółów

978-83-8160-357-7

Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie


Powiadom mnie kiedy będzie dostępny

49,00 zł

Prawo nieruchomości. Zbiór przepisów.
Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.

Stan prawny na 21 listopada 2018 r.

Publikacja uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:

KODEKS CYWILNY (WYCIĄG):

 • 29 maja 2018 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 1025)

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (WYCIĄG):

 • 16 lipca 2018 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 1360)
 • 1 stycznia 2019 r. – ustawa z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771 ze zm.)

USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI:

 • 9 sierpnia 2017 r., 23 sierpnia 2017 r., 1 września 2017 r., 1 stycznia 2018 r., 1 stycznia 2019 r. – ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1509)
 • 30 kwietnia 2018 r. – ustawa z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 650)
 • 25 maja 2018 r. – ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000 ze zm.)
 • 21 czerwca 2018 r. – ustawa z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.U. poz. 1089)
 • 22 sierpnia 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. poz. 1496)
 • 19 września 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1693)
 • 1 października 2018 r. – ustawa z 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669)
 • 5 października 2018 r. – ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. poz. 1716)

USTAWA O SCALANIU I WYMIANIE GRUNTÓW:

 • 15 maja 2018 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. poz. 908)

USTAWA O GOSPODAROWANIU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA:

 • 30 czerwca 2018 r. – ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1162)

USTAWA O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO:

 • 21 czerwca 2018 r. – ustawa z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.U. poz. 1089)
 • 23 lipca 2018 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. poz. 1405)
 • 4 września 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1637)
 • 7 września 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. poz. 1496)

USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM:

 • 22 sierpnia 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. poz. 1496)
 • 11 września 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1544)
 • 10 października 2018 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz. 1945)

USTAWA - PRAWO BUDOWLANE:

 • 30 kwietnia 2018 r. – ustawa z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 650)
 • 22 czerwca 2018 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. poz. 1202)
 • 14 lipca 2018 r. – ustawa z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1276)
 • 22 sierpnia 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. poz. 1496)
 • 1 października 2018 r. – ustawa z 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669)
 • 13 lutego 2019 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., K 39/15 (Dz.U. poz. 352)

USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE:

 • 9 czerwca 2018 r. – ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. poz. 1009)
 • 5 października 2018 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. poz. 1916)

USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI:

 • 22 sierpnia 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. poz. 1496)
 • 23 sierpnia 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o własności lokali (Dz.U. poz. 1506)

USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO:

 • 26 czerwca 2018 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. poz. 1234)
 • 7 sierpnia 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. poz. 1496)
 • 21 kwietnia 2019 r. – ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 756)