Wycena nieruchomości Powiększ do pełnego rozmiaru

Wycena nieruchomości

Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Autorzy: Jerzy Dydenko, Tomasz Telega
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2018
Okładka twarda, 345 stron

Więcej szczegółów

978-83-8124-735-1

Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie


Powiadom mnie kiedy będzie dostępny

139,00 zł

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla rzeczoznawców majątkowych i osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, a także dla tych, których działalność zawodowa związana jest z gospodarką nieruchomościami – sędziów, radców prawnych i adwokatów, pracowników administracji publicznej, bankowców, zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami.

Opracowanie zawiera komentarze do wybranych przepisów:

  • ustawy o gospodarce nieruchomościami związanych z wycenami nieruchomości oraz
  • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

 

Spis treści

Wykaz skrótów 9

Wprowadzenie 11

CZĘŚĆ I. USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI 17

Dział I. Przepisy ogólne 19

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego 43

Rozdział 1. Zasady ogólne 43

Rozdział 2. Zasoby nieruchomości 44

Rozdział 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste 45

Rozdział 4. Przetargi na zbycie nieruchomości 53

Rozdział 5. Oddawanie w trwały zarząd 55

Rozdział 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne 56

Rozdział 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych 57

Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości 59

Dział III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości 73

Rozdział 1. Podziały nieruchomości 73

Rozdział 2. Scalanie i podział nieruchomości 80

Rozdział 3. Prawo pierwokupu nieruchomości 88

Rozdział 4. Wywłaszczanie nieruchomości 88

Rozdział 5. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości 99

Rozdział 6. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości 108

Rozdział 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej 114

Dział IV. Wycena nieruchomości 121

Rozdział 1. Określanie wartości nieruchomości 121

Rozdział 2. Powszechna taksacja nieruchomości 152

Rozdział 3. Badanie rynku nieruchomości 153

Dział V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami 155

Rozdział 1. Rzeczoznawstwo majątkowe 155

Rozdział 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 169

Rozdział 3. Zarządzanie nieruchomościami 169

Rozdział 4. Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej 170

Dział VI. Przepisy karne i o karach pieniężnych 171

Dział VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe 172

CZĘŚĆ II. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 175

Rozdział 1. Przepisy ogólne 177

Rozdział 2. Określanie wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik wyceny 178

Rozdział 3. Określanie wartości nieruchomości dla różnych celów 221

Rozdział 4. Sposób sporządzania, forma i treść operatu szacunkowego 314

Rozdział 5. Przepis końcowy 332

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 21.09.2004 r. – Wskaźniki szacunkowe gruntów 333

Bibliografia 337

Wykaz aktów prawnych 339

Wykaz tablic 345