Zasady sporządzania operatów szacunkowych (poprzedni tytuł Operaty szacunkowe) Powiększ do pełnego rozmiaru

Zasady sporządzania operatów szacunkowych (poprzedni tytuł Operaty szacunkowe)

Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Nowaka 
Wydawnictwo: EDUCATERRA, Wydanie II, 2018
Okładka miękka, 386 stron

Więcej szczegółów

978-83-88999-62-8

84,00 zł

Nabycie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami jest działaniem długofalowym, kosztochłonnym i trudnym merytorycznie. Wymaga znajomości rozległych podstaw prawnych dotyczących gospodarowania różnymi rodzajami nieruchomości, rozeznania celów wymagających wyceny nieruchomości, poznania procedur szacowania różnego typu nieruchomości z uwzględnieniem ich specyfiki i części składowych. Ukończone studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości dostarczają jedynie podstawowych informacji w tym zakresie i wymagają ich utrwalenia oraz uszczegółowienia oraz poznania praktycznych aspektów opracowania dokumentów, jakimi są operaty szacunkowe.

Niniejsze opracowanie zawiera zbiór operatów szacunkowych.

 

Spis treści:

Wstęp

1. Praktyka zawodowa z zakresu szacowania nieruchomości

2. Rodzaje operatów szacunkowych sporządzanych w ramach praktyk zawodowych

3. Projekty operatów szacunkowych wymagane na praktykach zawodowych

3.1. Wycena nieruchomości lokalowej w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami (projekt nr 1)

3.2. Wycena nieruchomości zabudowanej w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej (projekt nr 2)

3.3 Wycena nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód w podejściu dochodowym (projekt nr 3a lub 3b)

3.4. Wykorzystanie podejścia kosztowego w wycenie nieruchomości (projekt nr 4a lub 4b)

3.5 Wycena nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (projekt nr 5)

3.6. Wycena nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenia (projekt nr 6a lub 6b)

3.7. Wycena nieruchomości gruntowej, w celu naliczenia opłaty adiacenckiej (pro­jekt nr 7)

3.8. Wycena ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości (pro­jekt nr 8)

4. Inne wybrane projekty operatów szacunkowych niewymagane na praktykach zawodowych z zakresu wyceny nieruchomości

4.1. Wycena nieruchomości lokalowej w podejściu porównawczym metodą korygowania ceny średniej (projekt 1x)

4.2. Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej w podejściu porównawczym metodą porównywania parami (projekt 2x)

4.3. Wycena nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele rolne (projekt 3x)

4.4. Wycena nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele leśne (projekt 4x)

4.5. Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej w podejściu mieszanym metodą kosztów likwidacji (projekt 5x)

4.6. Wycena nieruchomości w podejściu mieszanym przy zastosowaniu metody pozostałościowej (projekt 6x)