Pozaksięgowa ewidencja wspólnot mieszkaniowych Powiększ do pełnego rozmiaru

Pozaksięgowa ewidencja wspólnot mieszkaniowych

Autor: Krzysztof Hubert Dziewior
Wydawnictwo Centrum, 2007
Okładka miękka, 126 stron

Więcej szczegółów

83-917058-6-2

42,00 zł

Podręcznik jest przeznaczony dla zarządców i zarządów wspólnot mieszkaniowych, organów samorządowych spółdzielni mieszkaniowych oraz gestorów i właścicieli zasobów lokalowych, którzy na co dzień borykają się z problemami prawidłowego gospodarowania zasobem lokalowym, zgodnego z prawem bilansowym dokonywania zapisów w ewidencjach księgowych lub pozaksięgowych i odpowiadającego wymogom prawa podatkowego w zakresie określania wysokości podatku od towarów i usług, oraz określania wysokości dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, względnie zasad zwalniania z tego podatku.
 
1. Wstęp
 
2. Powstawanie wspólnoty mieszkaniowej, jej prawa i obowiązki
 
3. Wymogi rejestracyjne wspólnot mieszkaniowych
 
4. Przychody i koszty zarządu nieruchomością wspólną  i ich rozliczanie
 
5. Ewidencja pozaksięgowa wspólnoty mieszkaniowej
 
6. Podatki
Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT
Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT
Podatek od towarów i usług - VAT
Podatek od nieruchomości
Podatek od czynności cywilnoprawnych - PCC
Rachunki i faktury VAT
Zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatków
 
7. Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej
 
8. Interpretacje urzędów skarbowych
 
9. Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali