Wspólnoty mieszkaniowe. Opodatkowanie i funkcjonowanie Powiększ do pełnego rozmiaru

Wspólnoty mieszkaniowe. Opodatkowanie i funkcjonowanie

Autor: Małgorzata Fila
Wydawnictwo: Forum Doradców Podatkowych, 2014
Okładka miękka, 126 stron

Więcej szczegółów

978-83-63913-32-8

59,00 zł

Publikacja „Wspólnoty mieszkaniowe” adresowana jest w szczególności do współwłaścicieli nieruchomości odrębnych, którzy z mocy prawa tworzą Wspólnoty mieszkaniowe. Książka ta może być również pomocna dla osób, którym powierzone zostało zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Publikacja zawiera wzory dokumentacji statutowo-organizacyjnych oraz przykładowe interpretacje w zakresie prawa podatkowego. Uprawnieni Dyrektorzy Izb Skarbowych w imieniu Ministra Finansów wydają corocznie około 80 interpretacji podatkowych, najczęściej związanych z zastosowaniem zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 17 Ustawy o podatku dochodowym osób prawnych. Autorka zachęca Wspólnoty mieszkaniowe do składania wniosków o wydanie interpretacji podatkowych w sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości w związku z zastosowaniem zwolnień w podatku dochodowym.

Spis treści

ROZDZIAŁ I

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA – POWSTANIE I FUNKCJONOWANIE

  1. Powstanie wspólnoty mieszkaniowej
  2. Struktura i organizacja wspólnoty mieszkaniowej
  3. Prawa i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej oraz jej członków
  4. Obowiązki ewidencyjne i zgłoszeniowe wspólnoty mieszkaniowej

 

ROZDZIAŁ II

DOKUMENTACJA PROWADZONA PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ

1. Dokumentacja techniczno-budowlana

2. Dokumentacja statutowo-organizacyjna

 

ROZDZIAŁ III

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA JAKO PODATNIK I PŁATNIK PODATKU DOCHODOWEGO

1. Podatek dochodowy od osób prawnych

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

ROZDZIAŁ IV

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA JAKO PODATNIK PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG – VAT

1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT

2. Obowiązki i prawa wspólnoty mieszkaniowej jako podatnika podatku VAT

 

ROZDZIAŁ V

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA JAKO PODATNIK LUB PŁATNIK INNYCH ZOBOWIĄZAŃ PUBLICZNOPRAWNYCH

1. Wspólnota mieszkaniowa a ZUS

2. Wspólnota mieszkaniowa a podatek lokalny

3. Wspólnota mieszkaniowa a PCC

4. Wspólnota mieszkaniowa a opłaty skarbowe

 

ROZDZIAŁ VI

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

1. Zarząd

2. Zarządca

 

ROZDZIAŁ VII

POZYSKIWANIE FUNDUSZY

1. Finansowanie przez właścicieli lokali wyodrębnionych

2. Finansowanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną z innych źródeł

 

ROZDZIAŁ VIII

INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Czy działalność polegająca na zarządzaniu nieruchomościami podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

2. Dokumentowanie kosztów związanych z nieruchomością wspólną

3. Wykonywanie zarządu zleconego w kilku wspólnotach mieszkaniowych

4. Wystawianie rachunków przez wspólnotę mieszkaniową

5. Zwolnienie i opodatkowanie podatkiem VAT wspólnot nieprowadzących działalności gospodarczej

6. Podatki wspólnoty mieszkaniowej w 2007 roku

7. Pojęcie zasobów mieszkaniowych

8. Ryczałty wypłacane członkom Zarządu wspólnoty mieszkaniowej podlegają opodatkowaniu

9. Wspólnota mieszkaniowa jako samodzielny podatnik podatku VAT

UWAGI AUTORA

ZAŁĄCZNIKI