Szacowanie Nieruchomości Rzeczoznawstwo majątkowe Powiększ do pełnego rozmiaru

Szacowanie Nieruchomości Rzeczoznawstwo majątkowe

Pod redakcją Jerzego Dydenki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2015
Okładka miękka, 664 strony
 
 

Więcej szczegółów

978-83-264-3461-7

Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie


Powiadom mnie kiedy będzie dostępny

129,00 zł

Książka obejmuje szeroką problematykę dotyczącą szacowania nieruchomości i rzeczoznawstwa majątkowego. Została pomyślana jako kompendium wiedzy przydatnej nie tylko dla osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, ale także dla wszystkich tych, którzy stykają się z problematyką nieruchomości, a wiec sędziów, radców prawnych i adwokatów, pracowników administracji państwowej i samorządowej, bankowców, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami. Publikacja jest opracowaniem zbiorowym, co wynika ze złożoności problematyki rynku nieruchomości. Dotyczy ona bowiem tematyki z zakresu prawa, ekonomii, szeroko rozumianych zagadnień technicznych oraz metodologii wycen nieruchomości i przedsiębiorstw.

Autorami książki są głównie pracownicy naukowi, którzy od lat zajmują się problematyką gospodarki nieruchomościami. Poszczególne rozdziały mają charakter odrębnych wykładów, dla których wspólną osią jest problematyka gospodarki nieruchomościami. 

Spis treści

Przedmowa | str. 13
Wykaz skrótów aktów prawnych | str. 15
Rozdział I. Rzeczoznawstwo majątkowe (Jerzy Dydenko, Tomasz Telega) | str. 21
Rozdział II. Pozycja prawna rzeczoznawcy majątkowego (Henryk Walczewski) | str. 30
Rozdział III. Nieruchomości. Definicje i pojęcia (Jerzy Dydenko) | str. 41
Rozdział IV. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (Dorota Dąbek) | str. 51
Rozdział V. Podstawy prawa cywilnego (Paweł Dąbek) | str. 74
Rozdział VI. Prawo rzeczowe i inne prawa do nieruchomości (Paweł Dąbek) | str. 90
Rozdział VII. Podstawy prawa zobowiązań (Paweł Dąbek) | str. 109
Rozdział VIII. Podstawy prawa rodzinnego i spadkowego (Maria Zawadzka) | str. 123
Rozdział IX. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców (Maria Zawadzka) | str. 137
Rozdział X. Informacja o nieruchomościach I. Kataster nieruchomości (Karol Noga) | str. 142
Rozdział XI. Informacja o nieruchomościach II. Księgi wieczyste i hipoteka (Maria Zawadzka) | str. 159
Rozdział XII. Podatki w wycenach nieruchomości (Maria Zawadzka) | str. 171
Rozdział XIII. Gospodarka nieruchomościami publicznymi (Jerzy Dydenko) | str. 180
Rozdział XIV. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Elżbieta Szczawińska) | str. 192
Rozdział XV. Wybrane zagadnienia budownictwa (Jerzy Dydenko, Katarzyna Nowak) | str. 202
Rozdział XVI. Proces inwestycyjny w budownictwie (Jerzy Dydenko) | str. 209
Rozdział XVII. Zasady ustalania powierzchni budynków (Jerzy Dydenko) | str. 222
Rozdział XVIII. Podstawy kosztorysowania (Jerzy Dydenko) | str. 240
Rozdział XIX. Podstawy rolnictwa (Janusz Schilbach) | str. 246
Rozdział XX. Gospodarka nieruchomościami rolnymi (Janusz Schilbach) | str. 253
Rozdział XXI. Podstawy leśnictwa (Barbara Lech-Turaj) | str. 267
Rozdział XXII. Podstawy gospodarki wodnej (Marcin Jonak) | str. 275
Rozdział XXIII. Podstawy ekonomii (Zbigniew Makieła) | str. 285
Rozdział XXIV. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (Marcin Jonak) 315
Rozdział XXV. Wybrane zagadnienia systemu bankowego (Marcin Jonak) | str. 334
Rozdział XXVI. Finansowanie inwestycji (Marcin Jonak) | str. 344
Rozdział XXVII. Zmiany wartości pieniądza w czasie (Jerzy Dydenko) | str. 350
Rozdział XXVIII. Statystyka w analizach rynku nieruchomości (Jolanta Wojtowicz-Żygadło) | str. 369
Rozdział XXIX. Inwestycje kapitałowe a nieruchomości (Dariusz Fatuła) | str. 404
Rozdział XXX. Elementy rachunkowości (Jerzy Filipiak) | str. 414
Rozdział XXXI. Metodologia wycen nieruchomości w Polsce (Jerzy Dydenko) | str. 437
Rozdział XXXII. Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości Jerzy Dydenko) | str. 454
Rozdział XXXIII. Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości (Jerzy Dydenko) | str. 482
Rozdział XXXIV. Podejście kosztowe w szacowaniu nieruchomości (Jerzy Dydenko) | str. 507
Rozdział XXXV. Podejście mieszane w wycenie nieruchomości (Jerzy Dydenko) | str. 517
Rozdział XXXVI. Wycena nieruchomości zurbanizowanych (Jerzy Dydenko) | str. 523
Rozdział XXXVII. Wycena ograniczonych praw rzeczowych (Monika Nowakowska) | str. 540
Rozdział XXXVIII. Wycena nieruchomości rolnych (Janusz Schilbach) | str. 562
Rozdział XXXIX. Wycena lasów (Barbara Lech-Turaj) | str. 583
Rozdział XL. Wycena nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych (Jerzy Filipiak) | str. 602
Rozdział XLI. Wycena nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności (Anna Beer-Zwolińska) | str. 620
Rozdział XLII. Koncepcje wyceny nieruchomości na świecie (Małgorzata Uhruska) | str. 629
Rozdział XLIII. Wycena przedsiębiorstw (Jan Konowalczuk) | str. 637