Audytor sporządzający Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (Certyfikaty energetyczne)

Zapraszamy na kurs Audytora sporządzającego Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku według ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która wchodzi w życie 9.03.2015 r. (Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków).

Kurs obejmuje 56 godzin zajęć w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń. Zajęcia prowadzone są w weekendy. Zaliczenie kursu odbywa się w formie egzaminu końcowego.

CEL SZKOLENIA

Nabycie praktycznej umiejętności sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (certyfikatów energetycznych).

UCZESTNICY

Według przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. świadectwo energetyczne sporządza osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • ukończyła:

- studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo

- studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

lub

 • posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Świadectwa może sporządzać osoba, która jest wpisana do wykazu w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Warunkiem wpisu jest złożenie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji wniosku, oświadczenia, kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wymaganych studiów wyższych lub posiadania uprawnień budowlanych.

WYKŁADOWCY

W zespole wykładowców pracują specjaliści związani z problematyką poszanowania energii m.in.:

 • Teresa Żurek,
 • Tadeusz Żurek,
 • Anna Pawlak,
 • Piotr Bogacz

KOSZTY I TERMINY

Miasto Cena Termin rozpoczęcia Cena promocyjna Raty prom. Promocja ważna do:
e-learning*(webinarium)  1890 zł  2020-05-23  1790 zł   -  2020-05-17
Gdańsk  1890 zł  2020-05-23  1790 zł   -  2020-05-17
Katowice  1890 zł  2020-05-23  1790 zł   -  2020-05-17
Kraków  1890 zł  2020-05-23  1790 zł   -  2020-05-17
Poznań  1890 zł  2020-05-23  1790 zł   -  2020-05-17
Szczecin  1890 zł  2020-05-23  1790 zł   -  2020-05-17
Warszawa  1890 zł  2020-05-23  1790 zł   -  2020-05-17
Wrocław  1890 zł  2020-05-23  1790 zł   -  2020-05-17

 

  * Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu. Wystarczy dostęp do komputera i Internetu, a możesz wziąć udział w kursie w każdym dogodnym dla Ciebie miejscu. E-learning zapewnia możliwość komunikowania się z wykładowcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy internetowej z prowadzącym i pozostałymi uczestnikami szkolenia. Uwaga - wymagana obecność na zajęciach stacjonarnych poświęconych ćwiczeniom komputerowym (1 dzień) w wyznaczonym przez organizatora mieście. 

Nr konta:
Santander Bank Polska S.A.  77 1500 1706 1217 0000 1464 0000 

CZAS TRWANIA

Kurs obejmuje 56 godzin dydaktycznych (dodatkowo egzamin wewnętrzny 2 godz. zegarowe). Zajęcia prowadzone w trybie weekendowym w sposób nie kolidujący z pracą zawodową.

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w odstępach co 2-3 tygodnie.

PROGRAM

Kurs: Wykłady i ćwiczenia, kończy test sprawdzający.
Podstawy prawne: Dyrektywa 2002/91/WE, prawo budowlane, rozporządzenia

1. Podstawy prawne (wykład - 3 godz.):

 • dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,
 • przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej,
 • przepisy dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego,
 • przepisy dotyczące audytu energetycznego,
 • przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

2. Ocena stanu ochrony cieplnej budynku (wykład - 4 godz.):

 • określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych,
 • określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych,
 • obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946
 • ocena szczelności przegród
 • określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła,
 • interpretacja wyników badań przenikania ciepła przez przegrody budowlane metodą termowizji i badań szczelności.

3. Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę (wykład - 6 godz.):

 • ocena stanu i sprawności elementów systemu grzewczego (wytwarzania, przesyłu, regulacji, wykorzystania),
 • ocena stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową,
 • ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii: analiza techniczno-ekonomiczna możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii, w tym odnawialnych, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię, a także skojarzonej produkcji energii i ciepła.

4. Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej (wykład - 10 godz.):

 • wentylacja grawitacyjna,
 • wentylacja hybrydowa,
 •  aeracja,
 • wentylacja mechaniczna,
 • klimatyzacja: systemy powietrzne i systemy powietrzne z czynnikiem chłodniczym,
 • przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe),
 • dostosowanie powietrza do potrzeb, efektywność rozdziału powietrza, automatyczna regulacja.

5. Ocena instalacji oświetleniowej w budynku (wykład - 5 godz.):

 • systemy oświetlenia dziennego,
 • możliwości sterowania systemem oświetleniowym,
 • przedsięwzięcie zmniejszające zużycie energii na oświetlenie.

6. Metodyka obliczeń (wykład, ćwiczenia - 7 godz.):

 • obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania według Polskich Norm,
 • obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • obliczenie kosztów energii zużywanej na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji,
 • obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia,
 • programy komputerowe do sporządzania obliczeń.

7. Zagadnienia dodatkowe objęte zakresem programowym egzaminu (załącznik nr 3 do rozporządzenia)(wykład - 2 godz.):

 • ustawa Prawo Energetyczne,
 • przepisy dotyczące efektywności energetycznej (Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych; Projekt Ustawy o efektywności energetycznej i in.),
 • działania dotyczące redukcji CO2,
 • polityka energetyczna Polski do 2025r.,
 • budynki energooszczędne i budynki pasywne.

8. Metodyka opracowania świadectw (certyfikaty energetyczne) (wykład, ćwiczenia - 10 godz.):

 • świadectwo dla budynków mieszkalnych,
 • świadectwo dla lokali mieszkalnych,
 • świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych,
 • programy komputerowe do sporządzania świadectw.

9. Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego (ćwiczenia - 9 godz.).

10. Sprawdzian umiejętności (2 godz.):

 • część testowa,
 • część praktyczna.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej. Zgłoszenie nie zobowiązuje do uczestnictwa w kursie. Osobom, od których otrzymamy zgłoszenie, będziemy przekazywać dalsze informacje w sprawie kursu.

Imię:*
Nazwisko:*
E-mail:*
Numer telefonu:*
Miejsce zajęć:*
Szkolenie:*
Zaakceptuj:*
Wyraź zgodę:*
Dane do faktury:
Masz uwagi, pytania? Napisz do nas:
Zaznacz pole obok:Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information